gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Adóiroda
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Vezető neve, beosztása

Kisgergelyné Matisz Katalin irodavezető

Telefonszám

+ 36 23 447-925

Faxszám

+ 36 23 447-912

Postai cím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 215. szoba

Elektronikus levélcím

adoiroda@budaors.hu

A szervezeti egység feladatai

Az Adóiroda Budaörs város területén elsőfokú 
adóigazgatási feladatokat lát el.

Ügyfélfogadás


 

 

hétfő

1300-1800

 

kedd

-

 

szerda

800-1200 és 1300-1600

 

csütörtök

-

 

péntek

800-1200

 

Az iroda alá tartozó osztályok

Adóigazgatási Osztály

Vezető neve, beosztása

Tóth Andrea, Osztályvezető

Telefon

+36 23 447-992

Fax

+36 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 207. szoba

Elektronikus levélcím

 

 

Végrehajtási és Ellenőrzési Osztály

Vezető neve, beosztása

Balya Vanda, osztályvezető

Telefon

06 23 447-923

Fax

06 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134.
I. emelet 113. szoba

Az egyes ügyfajtákat az adóiroda munkatársai az alábbi megosztásban intézik

 

Adóigazgatási Osztály

Ügy fajtája

Ügyintéző

Elérhetősége

Gépjárműadó ügyintézés

Talajterhelési díj

Helyi adók ügyintézése A-Á, L betűk

Adóigazolás

Somogyi Ida

II. em. 205.

06-23-447-917

Helyi adókügyintézése B, Z-Zs betűk

Építmény, telekadó G-H betűk

Sisák Gabriella

II. em. 212.

06-23-447-915

Helyi adók ügyintézéseC-D betűig

Ferencz Katalin

II. em. 214.

06-23-447-919

Helyi adók ügyintézése E-É, F betűk 0-9 számmal és „” jellel kezdődő vállalkozások

Fizetési kedvezmények L-Zs betűig

Pinczés Helga

II. em. 206.

06-23-447-872

Helyi adók ügyintézéseI-K betűig

Helyi iparűzési adó O-R betűig

Németh Andrea

II. em. 214.

06-23-447-913

Helyi adók ügyintézése M,N,Ny betűk

Helyi iparűzési adó G-H betűk

Szabados Marianna

II. em. 212.

06-23-880-448

Helyi adók ügyintézése S,Sz, U-Ű betűig

Építmény, telekadó O-R betűig

Püsökné Spánicz Nóra

II. em. 205.

06-23-447-921

Helyi adók ügyintézése T-Ty, V,W,X,Y betűk

Hegyesi-Melis Éva

II. em. 206.

06-23-447-914

Fizetési kedvezmények A-K betűig

Tóth Andrea

II. em. 207.

06-23-447-992

Meghatalmazások ügyintézése

Flórián Eszter

II. em. 228.

06-23-447-911

Folyószámla ügyintézés

Takács Beáta

II. em. 228.

06-23-447-918

 

Végrehajtási- és Ellenőrzési Osztály

Adóellenőrzés (építmény-, telekadó)

Bernát Mónika

I. em. 113.

06-23-447-920

Adóellenőrzés (helyi iparűzési adó)

Csala Márta

I.em. 112.

06-23-447-897

Adóellenőrzés (helyi iparűzési adó)

Kovács Enikő Ágnes

I.em. 112.

06-23-447-976

Végrehajtás, csődeljárás, felszámolás és végelszámolás0-A-K betűig

Pandurics Anett

 

II. em. 213.


06-23-447-924

Végrehajtás, csődeljárás, felszámolás- és végelszámolásL-ZS betűig

Kedves-Misik Daniella

 

II. em. 213.

 

06-23-447-949

 

Az államigazgatási hatósági ügyekben az eljárási illeték összege

Az eljárás jogi alapja: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (a továbbiakban:Itv.)


A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Ha a kérelem több határozat, vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés ellen irányul, az illetéket úgy kell fizetni, mintha minden döntés ellen külön-külön kezdeményezték volna az eljárást.

Az illetékfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy elutasítja, az eljárást megszünteti – ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést.

Az illeték mértéke:


Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha az Itv.másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért – ha az Itv. másként nem rendelkezik - 3 000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

A végrehajtási kifogás illetéke 5 000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése:


A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni. Az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárási illetékének visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja.

 

Illetékmentesség:


Illetékmentes az adóügyben az adóhatóságnál kezdeményezett elsőfokú eljárás, az adóigazolás kiállítása, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Az illetékfizetés módja:


Az elsőfokú adóhatóságnál indított eljárás illetékét jogorvoslati eljárás illetékét Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03470000 számú eljárási illetékbevételi számlája javára kell megfizetni.

Az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal, hogy az eljárási illetéket a határozat közlésétől számított 8 napon belül az adóhatóság illetékbevételi számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be.

Illetékmentes az adóbevallás másolata.


Az adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

2017. évi CL. törvényaz adózás rendjéről szóló

2017. évi CLI. törvényaz adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyfajták részletes leírásait megtekintheti a főmenüben.
Reméljük, hogy tájékoztatásunk az ügyeinek intézésében segítséget nyújt.

 Kapcsolódó dokumentumok:

2022-05-16 08:30

Vissza