gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.06
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Belső Ellenőrzési Iroda
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


A vezető neve, beosztása

Tóth Attila irodavezető

Telefonszám

+ 36 (23) 447-886

Faxszám

+ 36 (23) 447-963

Postai cím

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Elektronikus levélcím

 

Az iroda munkatársa

Oderszkyné Miczkó Erika

belső ellenőr

Telefonszám

+ 36 (23) 447-886

Elektronikus levélcím

 

A szervezeti egység feladatai

Az iroda fő tevékenysége az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 70 § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján olyan bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek elsődleges célja - az ellenőrzött szervezet belső kontrollrendszerének fejlesztésén keresztül - a költségvetési szerv működése és gazdálkodása szabályszerűségének és eredményességének növelése. A közfeladatok ellátását, a tervezést, a belső szabályzatoknak való megfelelést vizsgálva és értékelve az iroda munkatársai megállapításokat és javaslatokat fogalmaznak meg az ellenőrzött szervezetek és szervezeti egységek vezetői részére.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) megújult filozófiája alapján az iroda kiemelt figyelmet fordít a Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – ideértve a Budaörsi Polgármesteri Hivatalt is - belső kontrollrendszerének ellenőrzésére, kockázatkezelési módszereinek vizsgálataira a ténylegesen vagy potenciálisan megjelenő külső és belső kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából.

Az iroda rendszerszemléletű ellenőrzések keretében gondoskodik az illetékességi területébe tartozó költségvetési szervekben a hatékony, gazdaságos, és az eredményes gazdálkodás rendszeres, valamint hézagmentes vizsgálatáról. A gyakorlatban hasznosítható javaslatokat dolgoz ki a vezetés számára a szabályozottság, a szabályszerűség biztosítása érdekében, illetőleg a költséghatékony működtetés elősegítése céljából.

Az irodavezető és a belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70 § (4) bekezdésében meghatározott miniszteri engedéllyel, és a Bkr. 24 § -ban rögzített állami iskolai végzettséggel és szakképesítésekkel.

 

Hatásköri tájékoztató

A belső ellenőrzés hatásköri felhatalmazását a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének (IIA) normarendszeréből levezetett hazai sztenderdek, illetőleg az Áht. és a Bkr. határozza meg.

 

Az Áht. 70 § (3) bekezdése szerint az iroda munkatársai a képviselő –testület által jóváhagyott ellenőrzési tervben szereplő szervezetekben, illetőleg a jegyző által elrendelt terven felüli ellenőrzések során betekinthetnek a minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba. Azokról másolatot kérhetnek, és személyes adatokat kezelhetnek az adatvédelmi illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.

 

Az iroda vezetője és munkatársa nem vehet részt a Budaörsi Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, nem rendelkezik döntési hatáskörrel és szankcionálási jogosítvánnyal.

 

Illetékességi terület

Az Áht. 70 § (1) bekezdéséből levezetve az iroda tevékenységét közvetlenül a jegyző irányítása alatt végzi, és illetékességi köre kiterjed a Budaörs Önkormányzat irányítása alatt álló valamennyi költségvetési szervre, ideértve a Budaörsi Polgármesteri Hivatalt is.

 

Az illetékességi kör kiterjed a Budaörs Város Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekre és a lebonyolító szervezetekre.

 

Az iroda munkatársai ellenőrizhetik a Budaörs Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1 § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságokat.

Ügyfélfogadás

nincs

Tanácsadás

A jegyző és az iroda vezetője felé előzetesen megküldött írásos megkeresés formájában.


2013-09-11 11:18

Vissza