gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Polgármesteri Kabinet
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Polgármesteri Kabinet

A vezető neve, beosztása

Vágó Csaba, kabinetvezető

Telefonszám

+ 36  (23) 447-801

Postai cím

2040 Budaörs, Szabadság út 134.,

Elektronikus levélcím

 kabinet@budaors.hu

A szervezeti egység feladatai

- A Hivatal vezetés stratégiai jellegű döntéseinek előkészítése, tanácsadás.
- Az egyes szervezeti egységek egy-egy - külön utasításban kijelölt - kiemelt feladatának figyelemmel kísérése, összehangolása, egyeztetése.
- Az ország Európai Unióhoz való csatlakozása során adódó, majd azt követően a tagságból eredő feladatok előkészítése, koordinálása.
- A kistérségi kapcsolatok fejlesztésének elősegítése.
- A pályázati lehetőségek feltérképezése, a pályázatok előkészítése.
- A Város és a Polgármesteri Hivatal média-megjelenésének előkészítése, biztosítása, a médiaszereplések figyelemmel követése, szemlézése, esetleges helyreigazítások kezelése.
- A város vezetői protokolláris megjelenésének előkészítése, biztosítása.
- Kapcsolattartás a képviselőkkel, az önkormányzat által alapított és felügyelt intézményekkel, társaságokkal, a helyi sajtóval, a civil szervezetekkel.
- A városháza honlapjának tartalmi összeállítása, folyamatos figyelemmel kísérése.
- Közművelődési, kulturális és sportügyi feladatok ellátása.

Hatásköri tájékoztató

 

Illetékességi terület

 

Ügyfélfogadás

 

 

hétfő

1300-1800

 

kedd

-

 

szerda

800-1200 és 1300-1600

 

csütörtök

-

 

péntek

800-1200

 

 

 Polgármesteri és Alpolgármesteri Osztály munkatársai:

NÉV

 

Telefonszám

Szobaszám

Feketéné Ferencz Mónika

Kabinetvezető Asszisztens

23 - 447 - 801

302

Fehér Éva

Alpolgármesteri Asszisztens

23 – 447 - 856

313

Bodnár Sándorné

Polgármesteri asszisztens

23 – 447 - 817

302

 

 

 

 

Ács Tibor

Gépkocsivezető  

23 – 447 - 817

302

Bacskai László

Közbiztonsági referens

23 – 447 - 874

109

Dr. Nyerges  Ildikó

Közigazgatási és szervezési szakértő

23 - 447 - 804

305

Géczy-Gaál Szilvia

Kulturális ügyintéző                                                 

23 – 447 - 818

315

Szabó Sándor

pályázati koordinátor

23 – 880 - 438

227

Vári Gábor

Gépkocsivezető

23 – 447 - 817

302

Haklik-Szabó Anikó 

 

 

 

 

Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. I. emelet 140-141.

Telefon: (23) 447-851

Fax: (23) 447-855

e-mail: kozoktatas@budaors.hu

Kérjük, hogy az osztály tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az osztály központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az osztályvezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

 

Munkatársak:

Név

 

Telefon

Szobaszám:

Zsák András

osztályvezető

23-447-847

304/a

Jónás Rita

Intézményirányítási ügyintéző

23-447-853

140/2

Komendáné Nemes Éva

Tanügyigazgatási ügyintéző

23-447-852

140

Gyovainé Szödényi Zita

kulturális referens

23-447-803

304

Géczy-Gaál Szilvia

kulturális ügyintéző

23-447-818

315

 

Feladatok, tevékenységek:

- Óvodai felvételi eljárás szervezése
- Óvodai felvételi kérelmek elbírálása a maximális létszámot meghaladó esetekben
- A szakterülethez tartozó városi kiadványok készítése
- szülői fellebbezések, bejelentések, panaszügyek vizsgálata
- Közoktatási felülbírálati és törvényességi kérelmek
-
- Az oktatási intézmények működésével kapcsolatos tanügy-igazgatási feladatok
- Óvodai, iskolai nyári nyitva tartás, nyári ügyelet szervezése
- Kitüntető közoktatási címek, díjak adományozása
- Külföldi tanulói jogviszony igazolása, Apostille igazolás kiadása
- Az intézményi dokumentumok jóváhagyása, felülvizsgálata
- Oktatási tárgyú pályázatok koordinálása, segítése
- Sajátos nevelési igényű gyermekek nem helyben történő képzésének támogatása
- Nyugdíjas pedagógusok részére arany, gyémánt, vas és rubin oklevéllel kapcsolatos ügyintézés
- Az intézmények működésével összefüggő törvényességi és célvizsgálatok
-
- Intézményi álláshelyek engedélyeztetése, üres álláshelyek nyilvántartása
- Intézményvezetői megbízások eljárásának szervezése, az egyéb munkáltatói intézkedések előkészítése
- Az intézményvezetők szakmai továbbképzése, városi szakmai programok szervezése
- Normatíva igénylések, elszámolások előkészítése, közreműködés az intézményi költségvetések késztésének végrehajtásnak eljárásaiban
- A gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok, konyhák ellenőrzése
- A közoktatási intézmények eszköz, és dologi igények biztosítása, a meglétük ellenőrzése
 

Köznevelési ügyek

Óvodai felvétel, beíratás

Panaszügyek, törvényességi kérelmek

Díszdiploma igénylése

Állami intézmények szakmai működése2023-04-04 14:47

Vissza