Letölthető űrlapok
ADATLAP az eb nyilvántartásba vételéhez, valamint a nyilvántartott adat változásának bejelentéséhez
ADATLAP budaörsi ingatlan települési címének felülvizsgálatához
ADATLAP haszonállat tartásának bejelentéséről
AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL 2018. NOVEMBER
Állandó meghatalmazás minta
Bejelentés belterületen történő fakivágásról
BEJELENTÉS egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséről
Bejelentés köteles termelő és szolgáltató tevékenységek 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján
BEJELENTÉS méhek beszállításáról
BEJELENTÉS méhek kiszállításáról
BEJELENTÉS méhtartásról
Bejelentés települési cím megállapításáról
BEJELENTÉS Városüzemeltetési és környezetvédelmi ügyekben
Bejelentés-köteles termékkörök
Előzetes szakhatósági kérelem
Igénylőlap helyi lakáscélú támogatáshoz - lakás akadálymentesítési támogatás
Igénylőlap helyi lakáscélú támogatáshoz - lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés, bővítés, felújítás
Jövedéki termékek
Jövedéki termékek
Kérelem (magánszemély által benyújtandó) köztemetés iránt
KÉRELEM 500 M3/ÉV MENNYISÉGET NEM MEGHALADÓ ÉS KIZÁRÓLAG HÁZI, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ ELSZIKKASZTÁSÁT SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNY MEGÉPÍTÉSÉHEZ, HASZNÁLATBAVÉTELÉHEZ, MEGSZÜNTETÉSÉHEZ
Kérelem a helyi közút burkolatbontással járó, nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
Kérelem adó-és értékbizonyítvány kiállításához
Kérelem az 5 tonna össz-tömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához
KÉRELEM birtokvédelmi eljárás lefolytatásához V1
KÉRELEM budaörsi ingatlan települési címére vonatkozó igazolás kiadásához
Kérelem digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás megállapítására
Kérelem életkezdési kiegészítő támogatás megállapítására
Kérelem gondozási támogatás megállapítására
Kérelem gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény megállapítására
KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához
KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához, élettársi kapcsolat igazolására
KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához, közös háztartásban élők igazolására
Kérelem kedvezményes üdülés megállapítására
Kérelem közterület használatához
Kérelem közterületen lévő fakivágás engedélyezésére
Kérelem lakbértámogatás megállapítására
KÉRELEM lakcímrendezési ügyben
Kérelem önkormányzati kamatmentes kölcsön megállapítására
Kérelem rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet vagy gyermekvédelmi támogatás) megállapítására
Kérelem rendkívüli települési támogatás temetés költségeihez megállapítására
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására
Kérelem szemétszállítási díj támogatás megállapítására
Kérelem szociális bérlakásra várók névjegyzékébe történő felvétel iránt
Kérelem születési támogatás megállapítására
KÉRELEM talajvízkút létesítési engedélyezéséhez
KÉRELEM talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedélyezéséhez
Kérelem települési adósságcsökkentési támogatás megállapítására
Kérelem települési ápolási támogatás megállapítására
Kérelem települési gyógyszertámogatás megállapítására
Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítására
KÉRELEM Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
Kérelem Várakozási hozzájárulás kiadásához (.docx)
Kérelem Várakozási hozzájárulás kiadásához (.pdf)
Kérelemnyomtatvány
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek (működési engedély-köteles termékek)
Követelmények szálláshely-típusonként
Óvodai felvétel iránti kérelem
Ösztöndíjpályázatot külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz - ADATLAP
Pályázati adatlap közoktatási ösztöndíjhoz
Segédlet a kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyomtatvány kitöltéséhez
Segédlet a kérelem szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos nyomtatvány kitöltéséhez
Segédlet a nyomtatvány kitöltéséhez
Segédlet a nyomtatvány kitöltéséhez
Szakmai konzultáció iránti kérelem
Szakmai konzultáció iránti KÉRELEM és TÁJÉKOZTATÓ
Szülői bejelentés óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről
Szülői beleegyező nyilatkozat
Telepengedély-köteles tevékenységek
Településképi bejelentési kérelem
Településképi véleményezési kérelem