Napirendi pontok

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztő: képviselő
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztő: polgármester