Haláleset anyakönyvezése 

Az ügytípus megnevezése

Haláleset anyakönyvezése

Az ügy leírása (ügymenet, eljárási szabályok)

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

Az eljárás jogi alapja

 • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • a 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda/anyakönyvvezető

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma

 • a halott vizsgálati bizonyítvány – a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján haladéktalanul bejelenti - (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva)
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhalt családi állapot igazolása (házassági vagy az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • az elhalt személyi igazolványa
 • az elhalt lakcímigazoló igazolványa
 • az elhalt útlevele
 • az elhalt vezetői engedélye
 • a bejelentő személyi igazolványa
 • a bejelentő lakcímigazoló igazolványa

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Szükség esetén a születés és/vagy a házasságkötés adatainak kiegészítése.

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím)

Személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő

Az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 5 napon belül csatolja az eljáráshoz szükséges dokumentumokat

Ügyintézési határidő

A halálesetet a bejelentést követően – ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott – haladéktalanul anyakönyvezi (amennyiben minden irat becsatolásra került) legfeljebb 30 nap

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13-18

Szerda: 8-12; 13-16

Péntek: 8-12

Tel.: 06-23-447-946

www.budaors.hu