Forrásátcsoportosítás közvilágítás tervezési, kivitelezési, 20 kV-os légvezeték földkábelbe helyezési valamint forgalmi vizsgálat elkészítésének munkálataihoz

Előterjesztő: polgármester

Elrendelve: 2013-11-26 14:33:11

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrasatcsop_kozvil_terv,_kivit,_20_kV-os_legvez_foldkabel_helyez,_jardafeluj_valam_forg_vizs_elkesz_munk.doc

Forrasatcsop._kozvil._tervezesi_munkalataihoz.pdf