Szemétszállítási díj támogatásIlletékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda


Az eljárás jogi alapjai:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ügytípus megnevezése:

Szemétszállítási díj támogatás

Általános információk:

A szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 70. életévét betöltött, a lakásban életvitelszerűen lakó kérelmezőnek, aki kizárólag egyedül, házastársával, élettársával vagy fogyatékkal élő hozzátartozójával él.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem nyomtatványban feltüntetettek szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Az utolsó havi  szemétszállítási díj számla

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

I. fokon döntést hozó szerv:

Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testületKapcsolódó dokumentumok:

Kérelem szemétszállítási díj támogatás megállapítására