Helyi termelői piac üzemeltetéseÜgytípus megnevezése

Helyi termelői piac üzemeltetése


Az ügy leírása:

Helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Nem tartozik ide a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység. A jegyző e bejelentés alapján a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak. A helyi termelői piac fenntartója a nyilvántartásba vételről szóló igazolásán feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról.

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet az 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet 4/B. § (2) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • a tulajdoni lap kivételével a terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat,
 • továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az érintett ingatlan tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

A bejelentés benyújtásának a módja:

Elektronikus úton

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • elektronikusan

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani

Ügyintézési határidő:

20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal