gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Ülésezett a képviselő-testület
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Hét év alatt felére csökkent Budaörsön a bűncselekmények száma – derült ki a képviselő-testület 2018. május 30-ai ülésén elhangzott rendőrségi beszámolóból. Az ülésen arról is döntöttek a képviselők: Budaörs székhellyel önálló járás kialakítását kezdeményezik három másik településsel közösen. Kényszerhelyzet miatt tudomásul vette a képviselő-testület, hogy mivel idén még nem kapott egy fillért sem a BTG az államtól a szemétszállításért, és nem tudja azt tovább ingyen vállalni, az év második felétől nem végez Budaörsön hulladékgazdálkodási feladatokat.

Napirend előtti felszólalásában Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) arról érdeklődött, hogyan lehetne tájékoztatni azokat, akik az Alsóhatár út és a Szerviz úttal kapcsolatos egyeztetéseken nem tudtak részt venni. Megkérdezte azt is, hogy a Szerviz út elkészülte után hová kerül az ottani kutyafuttató, illetve hogyan lehet majd a környékbeli utcákon csillapítani a forgalmat. Felvetette, hogy esetleg behajtani tilos táblákat helyezhetnének ki, és a célforgalmat engednék csak be.

 

Utóbbi ötletet abszurdnak nevezte Wittinghoff Tamás polgármester, mondván, mindenki arról álmodozik, hogy a saját utcájába csak ő hajthasson be. A lezajlott fórumokat nyilván nem ismétlik meg, de az önkormányzatnál érdeklődők minden információt megkapnak. Dr. Bocsi István jegyző megnyugtatta a képviselőt, hogy már megvan az alternatív helye a kutyafuttatónak.

 

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) több járdaszakasszal kapcsolatban tett fel kérdést a Műszaki Ügyosztálynak. Egyrészt a Kossuth Lajos utca elején felmerült, hogy a járdát ki lehetne szélesíteni úgy, hogy az egészségügyi központ megközelítése könnyebb legyen és a fák se sérüljenek. Emellett kitért arra is, hogy a Nefelejcs utcai, az egyházközség által fenntartott temető Naphegy utcai oldalán a járda nem kellő tisztaságú, amely ügyben intézkedést kért.

 

Domahidi Emma, városépítési irodavezető a Műszaki Ügyosztály részéről elmondta, hogy a Kossuth Lajos utca szélesítésére még a nyár folyamán sor kerül. Az ingatlanok előtti járdák, árkok tisztán tartása kapcsán tájékoztatott: a közeljövőben fokozottan fogják felhívni erre az ingatlantulajdonosok figyelmét és ellenőrzések is várhatók. Június 30-át követően pedig megnövekszik az ingatlanok parlagfű-mentesítére vonatkozó ellenőrzések száma, ezért kérte, hogy a tulajdonosok időben intézkedjenek erről, hogy elkerüljék a bírságot.

 

 

 

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) a Fodros utca felújításával kapcsolatban érdeklődött a munkák várható kezdéséről, ütemezéséről. Kérdezte továbbá, hogy ideiglenes parkoló kialakítására van-e lehetőség a beruházás időszakára.

 

Domahidi Emma elmondása szerint a Fodros utca felújítása a szennyvízhálózat rekonstrukciójával kezdődik a következő hetekben. Jelenleg szerződéskötés alatt áll a beruházás, az ütemezés is ezzel párhuzamosan fog kialakulni. Közlése szerint ideiglenes parkolók kialakítására nincs lehetőség. Minderről a lakosságot is tájékoztatni fogja a hivatal szórólapokon.

 

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Kisfaludy utca rekonstrukciójával kapcsolatban tett fel hasonló kérdést a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

 

Domahidi Emma arról tájékoztatta, hogy a két beruházás egy közbeszerzési csomagban van, szintén szerződéskötés alatt áll, és heteken belül megkezdődik a kivitelezés. Ez esetben is szórólapon fogják értesíteni a lakosságot a részletekről.

 

 

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szintén a Naphegy utca és a Nefelejcs utca közötti temető elhanyagolt állapotát kifogásolta, ahol heteken át még víz sem volt... Wittinghoff Tamás polgármester ezzel kapcsolatban leszögezte, mivel az önkormányzat itt nem tulajdonos, nem tehet mást, mint felhívja a tulajdonos egyház figyelmét a problémákra, amit számos alkalommal meg is tett már. Dr. Ritter Gergely másik problémaként a Munkácsy Mihály utcai autószerelő műhely környékét említette, ahol a rendszám nélküli autók miatt nem tudnak parkolni a helyben lakók.

 

Domahidi Emma elmondta, hogy idén megnövekedett az elhagyott gépjárművekkel kapcsolatos intézkedések száma: húsz alkalommal járt el a közterület-felügyelet, ebből hat a Munkácsy Mihály utcában történt. Közölte: folyamatosan figyelemmel fogják kísérni a területet.

 

dr. Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) abban kért segítséget, hogy a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménynek június 30-ai határidővel el kell hagynia a Farkasréti úton bérelt ingatlant, amit nem biztos, hogy be fognak tudni tartani. A képviselő a bérleti időszak meghosszabbításának lehetőségét is felvetette.

 

Dr. Bocsi István jegyző emlékeztetett, hogy körülbelül két évvel ezelőtt kérte a gyűjteményt fenntartó Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy féléves ideiglenes időszakra adja bérbe az önkormányzat z ingatlant. Ezt az időszakot többször meghosszabbították. Jelenleg azonban az önkormányzatnak is szüksége van az ingatlanra, mivel felmondták az irattár bérleti szerződését, amit az önkormányzatnak el kell helyeznie. A jegyző megfogalmazása szerint, méltánytalan lenne, ha az önkormányzat a lejáró szerződés ellenére nem tudná használatba venni az ingatlanját, és máshol kellene emiatt bérleti díjat fizetnie. Megjegyezte: arról volt szó, hogy addig kéri a helytörténeti gyűjtemény a bérleti lehetőséget, amíg el nem készül a Heimatmuseum. Ez pedig májusban elkészült.

 

 

 

Dr. Molnár Gábor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a hivatalos elfoglaltsága miatt távol lévő Biró Gyula alpolgármester nevében tolmácsolta a lakosság arra vonatkozó kérését, hogy lépjen fel a hivatal szigorúbban a póráz nélkül sétáltatott kutyák tulajdonosaival szemben.

 

 

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) bejelentette: más tevékenységei miatt nem tudja a továbbiakban önkormányzati képviselői feladatait megfelelő minőségben ellátni, ezért júniusban lemond a mandátumáról. Utódjául Premecz Enikőt fogja javasolni pártjának, aki nyolc éve dolgozik külsős bizottsági tagként az önkormányzatban.

 

 

Első napirendi pontként jóváhagyták a képviselők a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. Majd felosztották a tavalyi év lezárását követően felhasználható pénzmaradványt. A 498 millió forintból főleg az előző évről áthúzódó kötelezettségeket teljesíti a város. Két pályázat önrészét biztosítja, amelyből utakat terveznek felújítani, valamint a Mákszem Óvodát fejlesztenék, de jutott például 4 millió forint a Budaörsi Vigasságok megrendezésére is.

 

Hosszasan vitatkoztak dr. Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) módosító indítványáról. A legfőbb probléma az volt, hogy a képviselő nem jelölte meg, hogy honnan venné el a pénzt a javaslataihoz. Amikor pedig azt kérdezték, hogy esetleg ingatlaneladásokból kívánják-e biztosítani a szükséges fedezetet, arra is nemet mondott Sokolowski. Többen vitatták a javaslatai észszerűségét is, például azt, hogy miért költsön 50 millió forintot az önkormányzat olyan útszakasz felújítására, ami nem is a város kezelésében van, hanem állami feladat lenne.

Kifogásolták azt a 10 millió forintos tételt is, amelyből egy tanulmányt finanszíroznának, amely azt vizsgálná, hogy miért túlterhelt a város főútja, és azt hogyan lehetne tehermentesíteni. Wittinghoff Tamás polgármester szerint mindenki tudja, hogy az ok az autópálya bevezető szakaszának fizetőssé tétele.

 

Simándi Szelim a nyilvános WC-k létesítésére vonatkozó javaslat esetében arra emlékeztetett, hogy a Templom téren éppen az egyház nem járult hozzá korábban nyilvános illemhely kialakításához.

Ennek ellenére a javaslatokat alapvetően azért nem szavazták meg, mert nem jelölte meg az előterjesztő a szükséges forrást.

 

 

 

Módosította a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletet. A megemelt díjak csak a rendelet hatálybalépése után kötött lakásbérleti szerződésekre vonatkoznak.

 

A nyersanyagköltségek emelkedése miatt 7 százalékkal nőnek a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés térítési díjai.

 

Három frankhegyi ingatlan esetében nem indokolt az összközmű nélküli ingatlanokra elrendelt változtatási tilalom fenntartása, ezért ezek vonatkozásában feloldotta ezt a testület.

 

Elfogadták a képviselők a Budaörsi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját a közbiztonság helyzetéről. A beszámoló tanúsága szerint kiemelkedő mértékben csökkent Budaörsön a bűncselekmények száma: hét év alatt megfeleződött. 2017-ben az egy évvel korábbihoz képest 2,5 százalékos a csökkenés mértéke, de a kiemelten kezelt bűncselekmények is 19%-os csökkenést mutattak. A lopások például 12, a lakásbetörések 17 százalékkal csökkentek a városban. A kapitányság vezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy legfontosabb céljának ennek a jó színvonalnak a megtartását tekinti. Amit pedig kért a megbízott kapitányságvezető – és nemcsak Budaörstől, hanem minden hozzájuk tartozó település önkormányzatától – , hogy segítsenek a fiatal rendőrök lakhatásában, mivel az albérletárak megfizethetetlenek.

Wittinghoff Tamás polgármester annyit fűzött hozzá, hogy igyekszik támogatni az önkormányzat a fiatal rendőrök lakhatását is, de a 2 milliárdos állami elvonás miatt nagyon nehéz a város anyagi helyzete.

 

Támogatta a képviselő-testület, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányi posztot jelenleg megbízott kapitányságvezetőként betöltő, dr. Pál Adrián r. alezredest kapitányságvezetővé nevezzék ki.

 

A GeneralCom Mérnöki Kft. egymillió forintot adományoz Budaörs város közbiztonságának növelésére, amely összegből a testület technikai eszközök vásárlását támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál.

 

 

Következő napirendi pontként döntöttek a Frankhegy Víziközmű Társulat beszámolójáról, a Frankhegy mozaik I. ütem közterületi fejlesztés előkészítésére vonatkozóan. A testület nem fogadta el a beszámolót, és felszólította a társulatot, hogy a korábban szerződésben vállalt feladataikhoz a beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében 15 napon belül kezdjenek hozzá.

 

Lezárult a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Bretzfeld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó módosításának véleményezési szakasza, annak eredményét pedig elfogadta a képviselő-testület. Két ingatlan vonatkozásában azt is rögzítették, hogy a telkek beépítését megelőzően „Közterület-alakítási tervet” szükséges készíteni, amely a határoló közúti csomópontok kialakítására, a telkek megközelítésére és a parkolók kialakítására is tartalmaz forgalomtechnikai megoldásokat.

 

Szintén lezárult a HÉSZ azon módosításának véleményezési szakasza, amely a Puskás Tivadar u. – Liget u. – Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz-ú telek helyzetét rendezi.

 

Mindkét HÉSZ-módosítással kapcsolatban felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy végső szakmai véleményezésre megküldje azokat az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak.

 

Elfogadták a képviselők Érd Hivatásos Tűzoltóságának és a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének is a 2017. évi beszámolóit.

 

 

Ismét kezdeményezi Budaörs, hogy három szomszédos településsel közösen önálló járássá váljon, amit már 2012-ben is felvetett a város, akkor sikertelenül. Az elmúlt időszakban azonban bizonyosságot nyert, hogy a jelenlegi struktúra kifejezetten hátrányos az érintett települések lakói számára. Csak Budaörsöt illetően a Budakeszire átkerült gyámhatósági és az Érdre helyezett építésrendészeti ügyek távol történő intézése megterheli a 30 ezres lakosságot, a települések közötti utakat, valamint Budakeszi belső úthálózatát és ügyintézési kapacitását is próbára teszi. Az ügyintézés drágább és hosszabb ideig tart, hatékonysága csökkent. Ezért a képviselő-testület kezdeményezi önálló járás kialakítását, Budaörs járási székhellyel, Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint részvételével. A szükséges egyeztetések lefolytatására felhatalmazta a testület a polgármestert, amelyeknek jogszabály szerint 2019. április 30-áig kell lezárulniuk. A Fidesz frakció nevében Löfler Dávid politikainak nevezte az előterjesztést, és azzal indokolta, hogy nem támogatják a javaslatot, mert szerintük szakmailag előkészítetlen és azt nem tárgyalták végig az érintett településekkel.

A polgármester emlékeztette a képviselőt, hogy az előterjesztés elfogadásával éppen ezeknek az egyeztetéseknek a lefolytatására hatalmazza fel a testület.

Vágó Csaba kabinetfőnök viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy most éppen egy korábbi politikai döntést szeretnének szakmai alapon kijavítani.

Végül a Fidesz képviselő csoport tagjai nem vettek részt a szavazásban, bár közülük csak dr. Sokolowski Márk nem tartózkodott a teremben.

 

 

 

Döntöttek a képviselők a TÖRSVÍZ Kft. július elsejei hatállyal, végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről is, amelynek feladatait – jogszabályi változások miatt – a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM Zrt.) vette át.

 

Utóbbival nemrégiben szennyvíz átadás-átvételi szerződést kötött az önkormányzat, amelynek azonban a felfüggesztéséről is döntés született az ülésen. Budaörs ugyanis további egyeztetéseket tart szükségesnek, hogy a jelenleginél kedvezőbb, fővárosi tarifa legyen majd érvényben Budaörsön is.

 

Hozzájárult a testület, hogy Budaörs is induljon a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton.

 

 

Elfogadta a képviselő-testület a BTG Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg- és vagyongazdálkodási beszámolóját, valamint a 2018. évi üzleti tervét. Utóbbit úgy, hogy az a második félévben már nem tartalmazza az eddig alvállalkozóként végzett hulladékgazdálkodási feladatokat.

 

Ezt megelőzően Wittinghoff Tamás arra kérte a BTG Nkft. ügyvezetőjét, Tamás Ervint, hogy ismertesse a képviselőkkel a hulladékgazdálkodási üzletágban kialakult tragikus helyzetet.

Az ügyvezető elmondása szerint a cég elérkezett végső határaihoz. Ebben az évben ugyanis még egyetlen fillért sem kaptak a munkájukért az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulástól, miközben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. pedig tavaly június óta nem bocsátott ki számlát a Budaörsön élőknek. Felélték az utolsó tartalékaikat is, így a június végén lejáró alvállalkozói szerződésüket nem hosszabbíthatják meg, hiszen nem tudnak tovább ingyen dolgozni. A bizonytalanság hatására egyre több munkatársuk távozik a cégtől, köztük olyanok, akik több évtizede dolgoztak itt. A törvényi szabályozás még azt is lehetetlenné teszi, hogy az önkormányzat előlegezze meg a hiányzó pénzt, mert az szabálytalan finanszírozásnak minősülne, és így elvonhatná az állam az átutalt pénzt.

Ha a BTG Kft. nem hosszabbítja meg a szerződését, úgy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat az érdi társulásnak kell ellátnia, mert az övék a térségben az ellátási kötelezettség. Arra nem tudott választ adni, hogy képesek lesznek-e az érdiek zökkenőmentesen átvenni a feladatokat, mindenesetre a maguk részéről ehhez minden segítséget megadnak.

 

Tamás Ervin szerint kényszerhelyzetbe kerültek, egyszerűn nem maradt más döntési alternatívájuk.

 

Wittinghoff Tamás arról beszélt, hogy az új állami szabályozással a kormányzatnak sikerült pénzügyileg teljesen kilátástalan helyzetbe hoznia BTG Kft., amelyik 27 éven át, közmegelégedésre végezte a hulladékgazdálkodási feladatokat Budaörsön. Mint fogalmazott, sokakban akár az is felmerülhet, a kormányzat tudatosan teszi tönkre a helyi szolgáltató cégeket, hogy aztán ezt az ágazatot is hozzá közelálló vállalkozóknak játssza át.

A polgármester attól tart, szándékosan idéznek elő káoszt a településen, hogy aztán az önkormányzatra mutogathassanak, amelyik nem tud ellátni olyan alapvető feladatokat sem, mint amilyen a szemétszállítás.

 

A város anyagi kivéreztetése egyébként már másfél éve tart – emlékeztetett rá a polgármester, hiszen az állam úgynevezett szolidaritási hozzájárulás címén évente 2,1 milliárd forintot von el az önkormányzat saját bevételeiből.

 

Wittinghoff Tamás cinikusnak nevezte a helyi fideszes képviselők magatartását, akik némán asszisztálnak a saját városuk tönkretételéhez. Gáspár Béla, a Fidesz frakció egyetlen hozzászólója is csak annyit mondott a polgármesterhez intézve szavait, hogy egyébként „el lehet innen menni”.

 

Végül a testület, köztük a fideszesek is egyhangúan elfogadták azt az üzleti tervet, amelyik a hulladékgazdálkodási üzletág feladását tartalmazza.

 

 

Kezdeményezték a képviselők a 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos hitelszerződés módosítását, mivel a Farkasréti Pagony óvoda épületének felújítása és bővítése ebből a forrásból nem valósítható meg. Az erre szánt 250 millió forintot az Zombori utcai idősek otthona férőhelybővítésére csoportosították át, ha a vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lesz.

 

Sikeres ingatlaneladásoknak köszönhetően dönthetett a testület a felhalmozási céltartalék egy részének felszabadításáról. Így az eredeti szándékoknak megfelelően megvalósulhatnak parkolók, gyalogátkelők, épülhetnek járdák, zajvédőfal, újulhatnak meg iskolai vezetékek és burkolat, bővülhet a közvilágítás stb., összesen 123 millió forint értékben.

 

A további tervezések folytatása érdekében a főépítészi költségvetési sorok között is végrehajtott a testület egy kisebb átcsoportosítást.

 

 

Hozzájárultak ahhoz is, hogy a TAO-törvényben meghatározottak szerint a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. pályázatával összefüggésben 15 év időtartamra a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre egy, vagy szükség esetén két sportcélú ingatlanra.

 

 

 

Elfogadta a testület a LIVER 3 ÉS … Football Club Budaörs Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolását.

 

Döntöttek a Galagonya és Felsőszállás utca közötti három ingatlan vonatkozásában az útszabályozáshoz szükséges telekalakításokról.

 

Ezt követően több ingatlant érintő ügyben is határoztak a képviselők.

 

Hozzájárultak három Domb utcai és egy Meggy utcai ingatlan cseréjéhez, amelyet településfejlesztési cél és az önkormányzat gazdasági érdeke is indokol, s amellyel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást kért az önkormányzattól a kormányhivatal.

 

 

Nyertest hirdettek a Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázaton: a D-Expert Kft. 116 millió forintot fog fizetni az ingatlanért.

 

Régóta húzódó ügy végére sikerült pontot tenni azzal, hogy döntöttek néhány Máriavölgy utcai ingatlan határainak átrajzolásáról. Így két önállóan értékesíthető önkormányzati telek alakul ki a területen.

 

 

Tudomásul vette az önkormányzat, hogy egy Fügefa utcai tulajdonos felajánlotta telkének egy részét, hogy ott út épülhessen.

 

 

Módosította korábbi döntését a képviselő-testület, amellyel támogatta, hogy az uszoda és sportcsarnok területén kültéri fitneszpálya épüljön, mivel a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. helyett a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület lesz a beruházás megvalósítója.

 

 

Elfogadta a testület az óvodai beiratkozásokról szóló beszámolót, és döntött arról, hogy a 2018/2019-es nevelési évben valamennyi óvodai csoport létszáma a törvényi maximumot a fenntartói mértékben (max. 20 %) meghaladja.

 

 

 

Megszavazták a Budaörsi Szent Benedek Alapítvány által kért 260 ezer forintos támogatást, amely a gólyatábor és a IV. Urbs Nostra verseny megrendezését fogja segíteni.

 

 

Három új céggel egészítették ki a képviselők az előminősített cégek listáját, amelyeket hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra hívhat az önkormányzat a közbeszerzési törvénnyel összhangban.

 

 

Jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapította a testület a Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát és az etikai eljárás szabályait.

 

 

Elfogadta a testület a 2017. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló ellenőrzési jelentést.

 

 

Tekintettel arra, hogy a Budaörsi Teniszcentrum Zrt. felügyelő bizottsága tagjainak megbízatása lejárt – az önkormányzat hozzájárult, hogy Somlyó Gergely és Zsák András legyen a felügyelő bizottság új tagja.

 

 

Ezt követően zárt ülésen döntött arról a testület, hogy nem él egy ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, hogy rendezi a korábban szabálytalanul előértékesített temetői sírhelyek ügyét. Határoztak arról is, hogy kik kapjanak idén Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet, valamint köztes döntést hoztak a városi intézmények energiabeszerzésével kapcsolatban.


2018-06-07 21:18

Vissza