gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2019.06
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. 1
 7. 2
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 1. 24
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30
Talajterhelési díj
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Illetékes szerv: Adóiroda

Az  eljárás jogi alapja:
-    A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 
-    Az adózás rendjéről szóló2017. évi CL. törvény 
-    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2007.(XII.10.) rendelete

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli  azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége

A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3

A talajterhelési díj mértéke:
Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Budaörsön 3)

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett 2007. évben a megállapított talajterhelési díj 75 %-át, 2008. évben 90%-át, 2009. évben pedig 100%-át köteles megfizetni.

Bevallás benyújtásának határideje: 
-    a tárgyévet követő év március 31.

Befizetési határidő: 
-    a tárgyévet követő év március 31.

Mentes:
-    az a természetes személy kibocsátó, aki egyedül él és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét

-    a nem egyedül élő természetes személy kibocsátó akkor, ha a bevallás időpontját megelőző évben a saját és vele közös háztartásban élők által szerzett összes nettó jövedelem alapján számított egy havi személyenkénti nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét.

A talajterhelési díjat Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

A kapcsolódó nyomtatványokat az Elektronikus Adó rendszer – Budaörs(https://budaors.eado.hu) oldalról töltheti le.

 


2019-01-11 13:24

Vissza