gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv

2013-02-27 08:30:00

A képviselő-testületi ülésen történt

A február 27-én tartott képviselő-testületi ülésen megválasztották a Budaörsi Játékszín új igazgatóját, és arról is döntöttek, hogy pályázatot írnak ki a helyi kisvállalkozások támogatására illetve családi házak utólagos hőszigetelésére.

A napirendek elfogadásakor dr. Bocsi István jegyző közölte, hogy az idei évre vonatkozó költségvetési előterjesztést még nem tárgyalhatják meg, mert nem foglalt állást róla határozatban a német nemzetiségi önkormányzat.

 

Török István alpolgármester a Fidesz-KDNP nevében kérte, hogy Császárné Kollár Tímea (Jobbik) vonja vissza sürgősségi előterjesztését, amely arra vonatkozott, hogy tűzzék ki a Városházára a székely zászlót. Török István jelezte, hogy erről nem volt előzetes egyeztetés, és frakciójuk az ünnep előestéjén, március 14-én tervezi a Templom kertben a lobogó kitűzését. 

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) jelezte, hogy visszavonja előterjesztését, mivel úgy érzi, nem mindenki ért egyet azzal, és a lényegesnek azt tartja, hogy valahol lobogjon a zászló, így elfogadja a Temlom kertet.

 

Ezt követően megkezdődtek a napirend előtti felszólalások. Elsőként dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kérte fel a BTG-t a téli időjárás miatt keletkezett úthibák gyors kijavítására.

A Városháza főbejárata előtti díszburkolatról is szólt, amely tapasztalatai szerint még mindig egyenetlen, javításra szorul.

 

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott a BTG-nek a buszvégállomáson kialakult óriási kátyúk gyors kijavításáért. Újabb problémaként hívta fel a figyelmet arra, hogy a Nádasdűlő sétány mögött épülő játszótér homokozójának kialakítása nem megfelelő, jelenleg ellepi a víz.

 

Laczik Zoltán (MSZP) a bolhapiac sorsával kapcsolatban szólalt fel, kérve, hogy a piacot áprilisban a Városi Ifjúsági Klubban lehessen megtartani térítésmentesen, illetve júniustól, havi egy alkalommal a szervíz út egy lezárt szakaszán.

Felkérte a hivatalt arra is, hogy a Városi Uszoda és Sportcsarnok legyen jobban kitáblázva a városban, ami különösen a Stefánia és Hársfa utca kereszteződésénél lenne indokolt.

 

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a BTG miért ezt a fajta téli síkosságmentesítő anyagot használja, amely porzik, csúnya és az autók fényezését is veszélyezteti.

Egyúttal bejelentette, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KÖZOP pályázati kiírásán 330 millió forintot nyert Budaörs agglomerációs utak tervezésére.

 

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) felhívta a figyelmet, hogy elszaporodtak a lakótelepen a patkányok, ezért kérte, hogy az általános patkánymentesítési program részeként mihamarabb jussanak el erre a területre is.

 

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a Szabadság út 14-be egy pékség költözött, ahová az árut minden nap hatalmas teherautókkal hozzák, ami miatt már megsüllyedt, betöredezett a lakók által tavaly készített járda.

 

Leipán Tibor (független) felháborodásának adott hangot, amiért egészséges akácfákat vágtak ki a Mindszenty Óvoda előtt.

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) kiegészítést fűzött a székely zászló kihelyezésére vonatkozó és visszavont előterjesztéséhez. Leszögezte, hogy a székelyek jogos igénye és egyben európai érték is a szabad identitásválasztás és a zászlóhasználat, amellyel kapcsolatban mindenképpen ki kellene fejeznie a szolidaritását a városnak.

 

Wittinghoff Tamás a felszólalásra reagálva kijelentette: óva intene attól, hogy bárki is akár a hazai magyarság, akár a székelység tekintetében  úgy fogalmazzon, hogy ő tudja, mi az Erdélyben élő magyarok igénye. Az ilyen általánosítások ugyanis veszélyesek és ugyanúgy nem helyesek, mint az előítéletesség. Az ott élő magyarság korántsem homogén.

A román prefektus, ostoba, gyalázatos döntése a székely zászló használatának tiltásáról olyan helyzetet eredményezett, hogy Magyarországon néhányan azt gondolják, politikai haszonszerzésre tudják használni a feszültséget, mégpedig teljesen függetlenül attól, hogy az érintettek hogyan vélekednek erről a kérdésről – tette hozzá. Meggyőződése, hogy a határon túli magyaroknak egyáltalán nem érdeke a helyzet élezése, a magyar külpolitikának éppen az a felelőssége, hogy együttműködésen alapuló, jó szomszédi, partneri viszonyt igyekezzen ápolni a környező országokkal, így Romániával is. A polgármester hivatkozott Markó Béla (az RMDSZ korábbi elnöke) szavaira, aki szerint a magyarországi politika megosztja az erdélyi magyarságot. Kelemen Hunort, az RMDSZ-elnökét is idézte, aki úgy fogalmazott: tereljék vissza ezt az ügyet a „normalitás talajára” – utalva arra, hogy a jelenlegi kezelési mód nagyon nem normális.

 

Sánta Áron (Fidesz- KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a véleményét mindenki ki tudja majd fejteni a Templom kertben tartandó székely zászló avatáson.

 

Első napirendi pontként a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagjává  választották Bene Tündét, aki le is tette az esküt a testület előtt.

 

A Budaörsi Játékszín új igazgatóját zárt ülésen választották meg, miután a tizenhárom pályázó egyike nem járult hozzá a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A nyertes Frigyesi András lett. A határozatban döntöttek a leendő igazgató munkabéréről, továbbá arról, hogy miután a nyertes nem rendelkezik a megfelelő képesítéssel, a képviselő-testület kezdeményezze az e kötelezettség alóli felmentést a szakminiszternél. (A szakmai bizottságban lefolytatott vita jegyzőkönyve és a határozat a testületi beszámoló végén mellékelve.)

 

Módosították a költségvetési rendeletet. Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző  képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

 

Néhány ponton módosították az önkormányzati SZMSZ-t, így például szabályozták az előterjesztések és jegyzőkönyvek elektronikus kiküldését.

 

Elfogadták azt a tájékoztatót, amely a budaörsi távhőszolgáltatási üzletágra vonatkozó szakmai, pénzügyi és számviteli felülvizsgálat eredményeit tartalmazza. Egyúttal felkérték a BTG-t, hogy a megállapítások figyelembevételével készítsen intézkedési tervet.

 

Módosították a budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról szóló rendeletet. Törölték például azt a passzust, amely szerint nyertes pályázó három évig nem nyújthat be újabb pályázatot, de a három év alatt nem kaphat többet összesen, mint a pályázható összeg maximuma. Jóváhagyták a pályázati felhívás szövegét, de a kiírni csak a költségvetés elfogadása után fogják.

 

Ugyancsak módosították az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadására vonatkozó  rendeletet. A dokumentumot a piaci bérbeadás szabályaival egészítették ki. Sánta Áron (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy kerüljön ki a bírálati szempontok közül a kaució, de a többség úgy ítélte meg, hogy enélkül nem maradna olyan szempont, ami alapján a pályázókat rangsorolhatnák.

Az előterjesztés itt olvasható:

?module=news&action=show&nid=178623#MIDDLE

 

Eldöntötte a testület, hogy újabb pályázatot ír ki a családi házak utólagos hőszigetelésére. A kiírás a költségvetés elfogadása után jelenhet meg.

 

Az önkormányzat felkérte a BTG kft-t, hogy a nem lakossági közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás díját a honlapján  és ügyfélszolgálatán is tegye közzé és egyúttal törölte a hulladékszállításra vonatkozó rendeletből a közületekre vonatkozó kötött árat.

 

Módosították a helyben központosított közbeszerzési rendszerről szóló rendeletet.

 

Felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat. Egységessé tették ezeket a dokumentumokat.  
Ritter Imre kisebbségi szószóló kifogásolta, hogy kizárnák őket a következő évi önkormányzati többlet-finanszírozásból, ha hibáznak a közterhek elszámolásáról készült dokumentumban.

A jegyző megnyugtatta, hogy a hibára nagyon kicsi az esély, hiszen ezt az iratot a hivatal készíti elő. Egyébként pedig valamennyi kisebbségre ugyanaz a szabályozás vonatkozik.

 

Hozzájárult a testület, hogy a Bleyer Jakab Közösség  Egyesület térítésmentesen használhassa székhelyül a Budapesti út 45. számú önkormányzati ingatlant.

 

Jóváhagyták a Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat forrásátcsoportosítáról szóló utólagos pénzügyi beszámolót. 

 

A képviselők úgy határoztak, hogy az állami fenntartásba került budaörsi közoktatási intézmények esetében, a működtetői feladatokon túl felmerülő indokolt igényeket is megelőlegezik  az iskolák színvonalának megőrzése érdekében. Később az önkormányzat benyújtja az ezzel kapcsolatos igényét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé.

 

Elfogadta a testület az építészeti értékek felmérése alapján készült törzskönyv aktualizálására vonatkozó javaslatokat.

 

Bár az önkormányzat elnyert egy pályázatot a budaörsi vasúti mellékág egyik kereszteződésében lévő áteresz megépítésére, ám időközben kiderült, hogy az akkor becsültnél lényegesen többe kerülne a megvalósítása. Ezért a város forrás hiányában eláll a támogatási szerződés aláírásától.

 

Nem változtatja meg a Széles utca nevét az önkormányzat, mivel az érintett területen végzett közvéleménykutatás eredménye az volt, hogy az ott élők nagy többsége nem szeretné, hogy megváltozzon az utcájuk neve.

 

Június 30-áig meghosszabbították a Budaörsi Többcélú Kitérségi Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ elhelyezésére szolgáló helyiségek bérleti szerződését.

 

A főút Budapesti úti és Szabadság úti szakaszai, melyek eddig az állam tulajdonában és kezelésében voltak, térítésmentesen az önkormányzat kezelésébe kerülnek. Felhatalmazták a polgármestert a szükséges jogi lépések megtételére.

 

Ugyancsak térítésmentesen kapott meg egy ingatlant az államtól az önkormányzat az Agip utcában.

 

Elfogadta a testület a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beszámolóját.

 

Jóváhagyták a Budaörsi Köztemető 2012. január  1. és 2012. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó üzemeltetési elszámolását. Az összeg meghatározásánál figyelembe vették az Önkormányzat és a BTG által elvégzett szükséges munkálatok költségeit is.

 

 

Az Egyesített Bölcsödei Intézmények idén nyáron a következő időpontokban lesznek nyitva: A Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont  július 22. és augusztus 8. között, a Százszorszép Bölcsőde június 17. és július 21. között.

 

A családi napközikben a támogatott férőhelyek számát 35 főről 38 főre emelte.

 

Megszüntették a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződést, miután jelenleg nincs budaörsi ellátott.

 

Nem támogatta a testület Gomba község kezdeményezését, hogy a Közép-Magyarországi Régió a fővárostól elkülönülve alkosson önálló régiót. (Januárban a Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint arra kéri a kormány az érintett minisztereket, hogy 2015. december 15-éig vizsgálják meg a régió kettéválasztásának lehetőségét. A határozat utal rá, hogy a statisztikai területi egységek beosztását meghatározó úgynevezett NUTS-rendszer felülvizsgálata 2016-ban esedékes.)

 

Hosszas vita folyt a Trianon emlékhely létrehozására kiírt pályázat kapcsán. Legtöbb hozzászóló úgy vélte, hogy a beérkezett pályaművek közül egyetlen alkotás sem nyerte el a tetszésüket. Az önkormányzati bizottságok által javasolt, egy turult ábrázoló szobor-terv nem szerepelt azok között, amelyeket a képzőművészeti lektorátus megvalósításra ajánlott. Wittinghoff Tamás úgy érvelt, hogy a bizottságok által javasolt alkotás olyan szimbolumokat tartalmaz, amelyek megosztóak. Sokakban a nyilas időszak félelmetes emlékeit idézik fel, ráadásul művészileg is nagyon gyenge. Nem lenne szerencsés, ha ez az emlékmű kettészakítaná a város lakóit. Ezért olyan pályaműveket javasolt, amelyek kerülik az ilyen megosztó szimbólumokat.

Végül Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) felvetését fogadták el, miszerint nyilvánítsák érvénytelennek a pályázatot, majd meghívásos alapon és gyorsított eljárással bonyolítsanak le egy újabb fordulót.

A testület elfogadta ezt azzal a kiegészítéssel, hogy Budaörsi Művészek Egyesülete és a Régioart tagjai tegyenek javaslatot egy számukra elfogadható művészre, illetve hívják meg azt az alkotót is, aki a vitatott turulos tervet készítette.

 

A 2013. évi Budaörs Fesztivál megrendezésével a Kőporosy Bt-t bízták meg, és ehhez 5.8 millió forintot biztosítanak számára a később tárgyalandó költségvetésben.

 

Hozzájárultak ahhoz, hogy két háziorvos megváltoztassa rendelési helyét.

 

Megbízták a Városfejlesztő Kft-t, hogy az egész város területére kiterjedően vizsgálja meg rehabilitációs területek kialakításának lehetőségét.

 

Támogatja a testület a Frankhegy területén a hálózati ivóvíz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezetés és út együttes kiépítését. Az úgynevezett I/A-B ütem nyomvonala a Zengő utca, Hurok utca, Kajszi utca, a Fátyol utcában délről a Venyige utcáig, északról a 9058/2 és a 9096/2 helyrajzi számú ingatlanokig.


Videó a testületi ülésről - 2013.02.27.