gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv

2013-04-10 08:30:00

A képviselő-testületi ülésen történt

A képviselő-testület április 10-én tartott ülésén meghosszabbították a BKK Zrt-vel kötött szerződést a főváros és Budaörs közötti járatok üzemeltetésére. Eredményt hirdettek a helyi buszjáratok működtetésére kiírt pályázaton, de arról is döntöttek, hogy a kutyák chipeléséhez támogatást kaphatnak a szociálisan rászorulók.

Napirend előtti felszólalásában Sánta Áron (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott, hogy a BTG gyorsan eltávolította a városban a havazás idején kiszórt síkosság mentesítő anyag maradványait. Kérte, hogy a kátyúk kijavításához is mihamarabb fogjanak hozzá.

Laczik Zoltán (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Máriavölgyi út 8. szám alatti, üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlan nagyon rossz állapotban van, többször is feltörték és hajléktalanok költöztek be.

Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője megnyugtatta, hogy megerősítették a nyílászárókat, és figyelnek az épületre. Bár az ingatlan értékesítése többszöri kísérletre sem járt eredménnyel, tovább próbálkoznak.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) azt kérte, mielőbb készüljenek el az önkormányzati épületek energia tanúsítványai, hogy ez ne legyen akadály a megújuló energiafelhasználást támogató pályázatokon való induláskor.

Leipán Tibor (független) jelezte, hogy eltűnt a közlekedési tükör az Orgona és Rézvirág utcák kereszteződésénél.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hogy lesz-e folytatása a panelprogramnak.

Lőrincz Mihály elmondta, még vannak épületek, amelyek esetében a pályázatok elbírálása nem fejeződött be.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) megköszönte azok részvételét, akik március 14-én elmentek a székely zászló avatására.

dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) a testületi ülés nyilvánosságát is felhasználta arra, hogy biztassa a Frankhegyen élőket, minél többen csatlakozzanak a Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz, amely erősítheti a környéken élők biztonságérzetét.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy a Bretzfeld utcai lámpás kereszteződésnél az elhasználódott fényvisszaverő csíkok maradványait mihamarabb távolítsák el az úttestről.

Wittinghoff Tamás polgármester arról tájékoztatott, hogy mint azt előre sejteni lehetett, a kormány átgondolatlan intézkedései (a kötelező beiskolázási korhatár számításának három hónappal való megnövelése) miatt komoly gondok jelentkeztek az elsősök beiskolázásakor. EzBudaörsön 120 gyerekkel többet , mint amennyi férőhely van jelenleg. Ez azt jelenti, hogy négy teljesen új osztályt kell indítani, miközben jövőre már nem fog jelentkezni ez a gyerektöbblet. Természetesen a város ezt a problémát is kezelni fogja - mondta.

Első napirendi pontként a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről alkottak rendeletet. A jogszabály többek között az önkormányzat által is büntethetővé teszi a közterületi szeszesital fogyasztást, a zöldfelületek rongálását, az állattartási rendelet megsértését, illetve a zajvédelmi előírások megszegését.

(Az előterjesztés itt olvasható:

http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=179227#MIDDLE )

Módosították az önkormányzat SZMSZ-ét, amelyet a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött új együttműködési megállapodás tett szükségessé.

Törölni kellett a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendeletből azt a passzust, amely szerint óvadékot vagy letétet kellett kikötni bérbeadáskor. A Kúria Önkormányzati Tanácsa egy hasonló önkormányzati rendelet vizsgálatakor ugyanis törvénysértőnek találta ezt a gyakorlatot.

Mivel az iskolák januártól állami fenntartásba kerültek, a térítési díjakra és tandíjfizetésre vonatkozó önkormányzati rendeletből ki kellett venni az erre vonatkozó részt.

Januártól törvényi előírás következtében kötelező minden 4 hónaposnál idősebb eb mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése, ezért az önkormányzat úgy döntött, közegészségügyi támogatást vezet be, ami lehetővé teszi, hogy szociális alapon egyszeri 3500 forinttal támogassák azokat, akiknek gondot okozna e kötelezettség teljesítése.

(Az előterjesztés itt olvasható: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=179190#MIDDLE)

Minden évben felül kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet cafetériára vonatkozó mértékét,amely ugyanakkora maradt, mint az előző évben volt.

Jóváhagyta a képviselő-testület azt a keret-megállapodást, amelyet az önkormányzat 2013-ra kötött a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Ennek keretében 11,5 millió forint pénzügyi támogatást nyújt a város szabadidős rendőrök foglalkoztatására.

A többcélú kistérségi társulások ez év közepétől végleg megszűnnek. Addig kell rendezni az elszámolásokat, dönteni az eddig közösen ellátott szolgáltatások sorsáról, illetve arról, hogy önkéntes társulások formájában milyen feladatokat kívánnak közösen ellátni a települések a jövőben. A testület úgy döntött, hogy az óvodák fenntartására vonatkozó szerződéseket mindenképpen felmondja. Ha új társulást hoz létre, akkor annak székhelye csak Budaörs lehet és a munkaszervezet feladatait is a Budaörsi Polgármesteri Hivatal láthatja majd el.

Felhatalmazták a polgármestert, hogy aláírja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal azt a használati szerződést, amely az állami fenntartásba került köznevelési intézményekre vonatkozik.

Hozzájárult a testület ahhoz, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatként finanszírozza hat, a budaörsi közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazott bérét május 1. és augusztus 31. közötti időszakban, akiket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvesz.

Megszavazták, hogy javasolják a címzetes igazgatói cím adományozás a Kesjár Csaba Általános Iskola igazgatójának, Simon Máriának.

Nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen – kommentálta a polgármester azt az előterjesztést, ami azért született, mert a kormány nem tudja május elsejéig valóra váltani szándékát, miszerint az agglomerációban a helyközi közlekedés biztosítását a Volán vette volna át. A jelenleg hatályos szerződést változatlan tartalommal meghosszabbították a BKK Zrt-vel.

Jóváhagyták a Csiki Pihenőkert Árpád-kori régészeti park, erdei iskola és nyári tábor szakmai programja alapján benyújtott többlettámogatási kérelmét. (1MFt)

Támogatták a képviselők a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola kérelmét, amelyben forrást kért a tornaterem fűtésének és a meleg víz ellátásának korszerűsítésére. (6 MFt)

Több megállapodást is jóváhagytak, amelyeket az önkormányzat az ELMŰ-vel kötött transzformátor állomások áthelyezésével illetve 20 kv-os hálózat átépítésével kapcsolatban.

Törvényi előírás miatt újból meg kellett határozni a szennyvízcsatorna közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztési hozzájárulás mértékét.

(A pontos mértékek az előterjesztésben olvashatóak:

http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=179180#MIDDLE )

Nyílt pályázatot írnak ki a Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti ingatlan hasznosítására.

Az idei kemény télen a vártnál több pénzt kellett felhasználni a hó eltakarításához és a síkosság mentesítéshez, ezért a BTG kft ezt biztosító keretét 40 millió forinttal megemelték.

A város 735 ezer forinttal támogatja a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola által rendezett alsós tanulmányi versenyt.

Elfogadták a helyi kiadványok 2012. évi támogatásának elszámolását.

Ugyancsak elfogadhatónak találták a civil szervezetek 2012. évi pályázati úton elnyert támogatásainak beszámolóit és elszámolását.

Jóváhagyták a nemzetiségi önkormányzatok számára nyújtott tavalyi támogatások elszámolásait.

Elfogadták a város nemzetiségi önkormányzatai által pályázati úton igényelt összegekre vonatkozó előterjesztést a KMB javaslata alapján.Teljesítették az örmény és a görög nemzetiségi önkormányzatok kérését, akik az idei támogatásukon belül szerettek volna – a fő összeget nem érintő – átcsoportosításokat.

Szintén elfogadhatónak találta a testület a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolásait.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt, a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló pályázaton a budaörsi intézmények évek óta elindulnak és nyernek. Három millió forintos önrész biztosításával a testület idén is lehetővé teszi, hogy a Jókai Mór Művelődési Központ, a Régiségbúvár Egyesület (Csiki Pihenőkert és Városi Régészeti Múzeum), és a Budaörsi Művészek Egyesülete (Zichy major) részt vegyen ezen a kiíráson.

Heves vitát váltott ki az az előterjesztés, amelyben a Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület a X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatására kért 7. millió forintot.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kifogásolta, hogy az önkormányzat pénzéből olyan tevékenységeket támogatnak, amelyeknek semmi köze Budaörshöz és piaci alapon kellene működniük.

Leipán Tibor (független) a közpénzek herdálásának nevezte ezt a támogatást.

Wittinghoff Tamás emlékeztette a képviselőket, hogy már az Állami Számvevőszék is többször kifogásolta a város irracionálisan bőkezű adományozási gyakorlatát.

Végül a többség megszavazta a szakbizottság által javasolt 5 MFtos összeget.

A testület elfogadta a Városi Televízió 9.5 milliós póttámogatási kérelmét, ellenben elutasította a Budaörsi Napló támogatását, akik 4.5 milliót kértek az önkormányzati események sajtónyilvánosságának biztosítására.

A polgármester szerint elfogadhatatlan, hogy ismeretlen kérelmezőknek könnyűszerrel adnak 5 milliós támogatást is, míg ezt megtagadják a 20 éves múltra visszatekintő helyi laptól.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy nem zárkóznak el a Napló támogatásától sem, de ehhez további egyeztetésekre van szükségük.

A Budaörsön működő görkorcsolyapálya üzemeltetését 1.5 millió forinttal támogatja az önkormányzat.

Úgy döntöttek, hogy a Budaörs Rádió első féléves, 13 milliós támogatását egy összegben folyósítják.

Módosították a gyermekek napközbeni ellátását biztosító Alpha Terra Nonprofit Kft-vel kötött szerződést, így a jövőben 38 helyett 39 főt támogat a családi napköziben az önkormányzat.

A Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány egy nemzetközi mentősök számára rendezett szakmai versenyen való részvételre kért 350 ezer forintot.

Szabó Károly (Fidesz-KDNP) azt tette szóvá, hogy a civil szervezetek miért nem az éves pályázat keretében kérnek pénzt.

Wittinghoff Tamás vérlázítónak tartotta, hogy bárkinek, aki kér, milliókat juttatnak, miközben a saját mentőseiktől ennyi pénzt is sajnálnak.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy egységes elvek szerint döntsenek a jövőben a különböző kérelmekről.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) és Császárné Kollár Timea (Jobbik) is felajánlotta, hogy akár a saját tanácsnoki keretéből is adna erre a célra.

Végül megszavazták a javaslatot.

Elfogadták a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést.

Teljesítették a Városi Ifjúsági Klub álláshely bővítési kérelmét, amelyben egy főállású és két félállású munkatárs felvételének lehetőségét kérték.

Jóváhagyták, hogy kezdődjön meg az Ifjúsági Klub felújításának tervezése három millió forintos keretösszegből. Megszavaztak 11.3 millió forintot nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére a klub részére.

Új utat alakítanak ki a Víg utca és a Hegyalja utca közötti szakaszon, amennyiben az útügyi szakhatóság ezt megvalósíthatónak tartja.

Egymillió forintos támogatást szavaztak meg az Óvárosért Egyesületnek.

A Lyra Dalkör 200 ezer forintos többlettámogatást kapott.

Különböző nagyobb összegű beruházásokhoz pénzt szabadítottak fel a céltartalékból. Így például parkoló építésére 30 milliót, a Hosszúréti patak melletti pihenőpark kialakítására 80 milliót, járdaprogramra 30 milliót, útépítésekre 250 milliót, az autóbusz végállomás tervezésére 5 milliót.

Egy 2011. évi törvénymódosítás a társasági adóról és az osztalékadóról (TAO) lehetővé tette, hogy a cégek jelentős adójóváírás mellett támogathassanak öt látványcsapat-sportágat (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong). Az így képződő pénzalapból a településeken működő sportegyesületek 30 százalékos önrész biztosítása mellett sportpályák, tornacsarnokok építésére is pályázhatnak, Csak a labdarúgás vonatkozásában hasonló lehetőséget jelent a MLSZ pályaépítési programja.

A polgármester szerint, mivel a mindennapos testnevelés kötelezővé vált,, fokozatosan egyre nagyobb gondot jelent majd a hely biztosítása. Ezért támogatják, hogy az Illyés Gimnázium udvarán az Aramis S. E. és a BDSE közös pályázatával épüljön az iskola mellett egy korszerű tornacsarnok kiszolgáló létesítményekkel együtt.

A BSC az Árok utcai sportlétesítményében valósítana meg pálya- és épületfejlesztési programot.

Míg a Liver SC Kamaraerdőn, a Hosszúréti patak környékén létesítene új műfüves pályát.

A Bleyer Jakab Általános Iskola udvarán szintén egy kisebb műfüves pályát hoznának létre.

A testület vállalta, hogy biztosítja a pályázatok benyújtásához szükséges önrészt.

Nyolc millió forintot szavaztak meg a Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tantermének megvalósításához.

Jóváhagyták azoknak az emléktábláknak a szövegét, amelyeket az egykori budaörsi HÉV-nyomvonalán helyeznek majd ki.

A budaörsi helyi buszjáratok üzemeltetésére kiír pályázaton a győztes a HOMM-Busz Szolgáltató Kft. lett. 2013. május elsejétől hét éven át ők biztosítják a helyi tömegközlekedést.

A Víz-Hang Fesztivál támogatására 4.5 millió forintot szavaztak meg.

Döntöttek arról, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság együttműködik a Budaörsi Játékszín belső ellenőrzése során.

Az önkormányzat együttműködési szerződést köt a Szent Tarzíciusz Egyesülettel, így biztosítva, hogy elindulhassanak egy TÁMOP-os pályázaton, amely lakóközösségi programok megvalósítását támogatja.


Videó a testületi ülésről - 2013.04.10.