gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Hagyatéki ügyek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Hagyatéki ügyek

Az ügy leírása:

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe ahalottvizsgálati bizonyítványon szerepel. Ha az elhunyt halálának időpontjában ingó- és/vagy ingatlanvagyonnal rendelkezett, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár – mellékleteivel – átadásra kerül a közjegyzőnek aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás időpontját (amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít), vagy tárgyalás nélkül hagyatéki végzést bocsát ki. A hagyatékot a közjegyző adja át.

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:

 • lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog;
 • cégtulajdon;
 • lajstromozott vagyontárgy (bejegyzett);
 • önkéntes magánnyugdíj- vagy egészségbiztosítási pénztári tagság;
 • személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;
 • gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;
 • kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog;
 • értékpapírszámla;
 • lakossági folyószámla;
 • devizaszámla;
 • takarékbetétkönyv;
 • életbiztosítás; (ha nincs megjelölve kedvezményezett)
 • fel nem vett nyugdíj, munkabér, táppénz, egyéb járandóság;
 • műtárgy;
 • fegyver;
 • 300.000 Ft feletti összegű ékszer;

Az eljárás jogi alapja:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye, illetve ennek hiányában az ingatlan fekvésének helye)

Az eljárás megindítása:

Hivatalból:

 • a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
 • halottvizsgálati bizonyítvány hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,

Bejelentés alapján:

 • olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

Csatolandó mellékletek:

A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, amelyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltár nem vehető fel.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

A hagyaték tárgyát képező ingatlanok tulajdoni lapja, adó- és értékbizonyítvány.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

A hagyatéki leltár 30 napon belül kell elkészíteni.

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről, okiratból tudomást szerez.

Döntéshozatal:

Az ügyben érdemi döntés nem születik.

 • hagyaték esetében az ügyben keletkezett iratok átadásra kerülnek Budaörs Város Közjegyzőjének,

/Páratlan hónapban elhunytak esetében (1. sz. területen) dr. Szécsényi-Nagy Kristóf tartósan helyettesítő az eljáró közjegyző, a páros hónapban elhunytak esetében (2. sz. terület) eljáró közjegyző dr. Szécsényi-Nagy Kristóf.


 •  hagyaték hiányában az iratanyag további intézkedés nélkül és értesítés nélkül irattárazásra kerül.


Vissza