gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Több mint nyolcvanmillió forint támogatást nyert öt budaörsi oktatási intézmény
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Több mint nyolcvanmillió forint támogatást nyert öt budaörsi oktatási intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a kompetencia alapú oktatás elterjesztésére, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére.

Tájékoztatás a programról

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázatot 2009. augusztus 3-án nyújtotta be az önkormányzat.

Városunk öt intézménnyel (1. sz. Általános Iskola, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet, Csicsergő Óvoda, Holdfény Utcai Óvoda) pályázott. Az elnyerhető maximális összeg 83 millió forint volt a három általános iskolára és a két óvodára. A sikeres pályázás során 81 518 000 forintot nyertünk el.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent értékelés szerint, minden értékelési szempontnak eleget tettünk, és ennek megfelelően támogatták pályázatunkat.

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek egyénre szabott fejlesztését és megerősítését az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A fenti célok megvalósulását az alábbi részcélok támogatják:
-    kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében (projektalapú oktatás, tananyagok, taneszközök, oktatási programok meghonosítása)
-    a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
-    digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása

Az összeg felhasználható
-    pedagógus továbbképzések finanszírozására, jó gyakorlatok megismerésére (útiköltség)
-    oktatási programcsomagok, tankönyvek beszerzésére
-    intézményi innováció támogatására (pedagógiai program felülvizsgálata, innovatív pedagógusok díjazása, szervezeti kultúra fejlesztéséhez tréningek szervezése)
-    projekt szervezési, adminisztratív költségeire.

A projekt megvalósítására 14 hónap áll rendelkezésre, ami a teljes 2009/2010-es tanévet foglalja magába. Ezt követően 5 éves fenntartási kötelezettséget kell teljesíteni a kedvezményezetteknek.
2010-07-20 14:54

Vissza