gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Részönkormányzati jelölési eljárás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

A településrészi önkormányzatoknak az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott számú tagját (jelenleg: 5 fő) - települési képviselőkből, és más, az adott településrészen élő választópolgárokból - a Képviselő-testület az alakuló ülést követő ülésen választja meg. A településrészi önkormányzat testületén belül a települési képviselő és nem képviselő tagok arányáról a Képviselő-testület dönt. A nem képviselő tagok a jelölési eljárásban legtöbb jelölést kapott húsz, nyilvántartásba vett jelölt közül választhatók. Az első húsz jelölt személyének megállapítása során nem kell figyelembe venni azon jelölteket, akik az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a településen polgármesteri vagy önkormányzati képviselői mandátumot szereztek.

 

Településrészi önkormányzat nem települési képviselő tagjává az a választópolgár választható, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, és a Kamaraerdei településrészi önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkezik; illetve a Frankhegyi településrészi önkormányzat illetékességi területén lakcímmel, vagy önálló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

 

Településrészi önkormányzat nem képviselő tag-jelöltje az, akit az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a település egyéni választókerületeiben a képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma átlagának megfelelő számú jelölésre jogosult (2019-ben: 24 fő) jelöltnek ajánlott. Jelölésre jogosult az a személy, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó, és a Kamaraerdei településrészi önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkezik, illetve a Frankhegyi településrészi önkormányzat illetékességi területén lakcímmel, vagy önálló ingatlan tulajdonával rendelkezik. A választópolgár a jelölést egyidejűleg egyéni választókerületi, kompenzációs és megyei listás, illetve polgármesteri jelöltség mellett is elfogadhatja. Jelölt csak független jelöltként indulhat.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.  Az ajánlóív igénylésére, kiállítására és átadására a Ve. 120-121. §-ában foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azok a Helyi Választási Irodától az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kitűzését követően igényelhetők, illetve az ajánlóíven a Helyi Választási Iroda a jelöltként indulni szándékozó személy nevét és a részönkormányzat megjelölését tünteti fel.

 

Az ajánlásra a Ve. 122-123. §-ában foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az választópolgár ajánlhat jelöltet, aki e rendelet alapján jelölésre jogosult.

 

A jelöltet az ajánlóívek átadásával legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16:00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának a bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

A Helyi Választási Iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során a Ve. 125-128. §-ában foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy  meg kell állapítani, hogy az ajánló választópolgár e rendelet alapján jelölésre jogosult-e, illetve  az ajánlóíveket a településrészi önkormányzat tagjainak megválasztását követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni.

 

A jelöltet a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vétel során a Ve. 132. §-ában és 133. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a törvényes feltételek körében vizsgálni kell a választhatóságra és a jelölésre jogosultságra vonatkozó feltételeket is.

 

 

Ajánlóívet igényelni a Helyi Választási Irodánál lehet, mely haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át azokat.

Ajánlóív igénylése részönkormányzat nem képviselő tagjának jelölési eljárásában (ARÖK).

 

A településrészi önkormányzat nem képviselő tag-jelöltjét legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16:00 óráig az ajánlóívek átadásával a Helyi Választási Bizottsághoz kell bejelenteni.

Jelölt bejelentése részönkormányzat nem képviselő tagjának jelölési eljárásában (ERÖK).

 

A településrészi önkormányzatok illetékességének pontos lehatárolását Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A településrészi önkormányzatok illetékességi területének tájékoztató jellegű térképe.2019-08-26 15:02

Vissza