gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Birtokvédelmi ügyek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Birtokvédelem

Az ügy leírása:

Birtokos: aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom). Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt. Az eljárás során a kérelmezőnek azt kell bizonyítani, hogy birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve birtoklását zavarták. Kérelemre induló eljárás, hivatalból megindítani nem lehet. A kérelem – a kötelező tartalmi elemekkel - formai kötöttség nélkül benyújtható. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről(5:1. §-5:8. §),
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 17/2015. (II.16.) Kormányrendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területén megvalósult birtoksértő magatartás.

A kérelem kötelező tartalma:

 • a kérelmező adatai:

-név,

-lakcím (székhely),

 • az ellenérdekű fél (felek) adatai:

-név,

-lakcím (székhely),

 • a birtokvitával érintett dolog megjelölése,
 • a birtokháborítás időpontjának (folyamatos birtoksértés esetén a kezdeti időpontjának) megjelölése,
 • a birtokháborítás tényének rövid ismertetése,
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem,
 • keltezés, aláírás

A kérelem benyújtásának a módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • elektronikus úton

A birtokvédelmet kérőnek a kérelmet valamint mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

 

Képviselő eljárása esetén a képviseletre vonatkozó megbízást csatolni kell.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.huhonlapról

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében (jogi képviselő, gazdálkodó szervezet) kizárólag elektronikusan.

Az elektronikus ügyintézésre magánszemélyek számára is van lehetőség.

 

Ügyfélkapun keresztül a nyomtatványok elérhetők:

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,OZ.Buda%C3%B6rs

Magánszemély rendelkezéseit a rendelkezési nyilvántartásba is feltöltheti, melyet a hatóság eljárása során ellenőriz Elérhetősége: http://www.nisz.hu/hu

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatók: 

Csatolandó mellékletek:

A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok.

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

------------------------

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A kérelmet a birtokháborítástól számított 1 éven belül a jegyzőhözvagy a bírósághoz, 1 év eltelte után közvetlenül a bírósághoz lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő:

15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Az alapeljárásban

II. fokon döntést hozó szerv:

A jegyző döntése ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen pert indíthat a Budaörsi Járásbíróságon.

A keresetlevelet Budaörs Város Önkormányzat Jegyzőjéhez személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton (www.budaors.hu/Elektronikus Ügyintézési Rendszer/Keresetlevelek elektronikus űrlapjai) lehet benyújtani - amelynek a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell beérkezni-, és 21.000.- Ft illetékköteles.

A végrehajtási eljárásban II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalKapcsolódó dokumentumok:

Vissza