gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Városüzemeltetéssel, kommunális ügyekkel foglalkozó rendeletek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelű verziója ingyenesen letölthető innen.


A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alaprendelet

Módosítások

Budaörs Város köztisztaságáról

18/2023. (VI.30.)  

A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

27/2021. (XII.10.)

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
Előterjesztői indokolás
1/2022. (II.25.)
10/2022. (V.27.)
24/2023. (XI.10.)

A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

(hatályos 2022. január 31-ig)

20/2006. (III.29.)

3/2012. (III.05.)
33/2017. (IX.21.)
21/2020. (VIII.28.)
A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (nem hatályos) 9/2012. (IV.02.) 7/2013. (III.01.)
6/2017. (II.24.)

A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről

A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről
(Hatályos 2023.06.01-től)

68/2004.(XII.01.)

10/2007.(III.20.)

(nem hatályos a 2. § - 51/2012. (XII.17) szerint)

29/2009. (XI.30.)

18/2012. (V.25.)

19/2012. (V.25.)

8/2015. (III.30.)

29/2015. (XI.05.)

1/2020. (I.29.)

15/2021. (IV.14.)

14/2023. (V.24.)

A közterületek használatáról

1. melléklet

4. melléklet

25/2018. (IX.21.)

17/2019. (V.31.)
4/2022. (II.25.)
14/2022. (VI.24.)

A közterületen történő szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról

35/2007. (X.25.)

51/2013. (XI.04.)

A locsolási célú vízhasználatról, a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről, valamint a csatornaszolgáltató üzemeltetéssel kapcsolatos feladatairól

44/2004. (VI.24.)

54/2008.(XII. 22)
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról

és a díjalkalmazás feltételeiről

3/2005. (I.26.)

53/2006. (XII.20)

54/2008. (XII.22.)

21/2009. (IX.25.)

41/2011. (IX.27.)

A távhőszolgáltatásról

2/2005. (I.26.)

56/2005. (X.27)

54/2008. (XII.22

8/2010. (III.30)

29/2021. (XII.10)

29/2021. (XII.20.)

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése (ÖKO-Program) támogatásának pályázati feltételeiről

18/2008. (III.27.)

58/2008. (XII.22)
8/2010. (III.30)
33/2017. (IX.21.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

(nem hatályos)

52/2004. (IX.15.)

51/2005. (IX.22.)

31/2006. (V.24.)

54/2006. (XII.20)

20/2007. (V.22.)
54/2008. (XII.22)

21/2009. (IX.25.)

55/2011. (XII.19.)

4/2012. (III.05.)

18/2012. (V.25.)

47/2012. (XII.01.)

6/2013. (III.01.)

35/2013. (VII.29.)

57/2013. (XII.21.)

44/2014. (XII.18.)

26/2016. (VI.24.)

25/2017. (VI.22.)

Az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról

31/2003.(IX.08.)

34/2004. (V.25.)

30/2013. (VI.24.)

28/2015 (XI.05.)

8/2023 (IV.28.)

Az ivóvíz díjának, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról

65/2005.(XII.21.)

10/2006. (I.31.)

52/2006. (XII.20.

19/2007. (V.22.)

43/2007. (XII.10.

7/2008. (II.20.)

54/2008.(XII. 22)

56/2008. XII.22.)

1/2009. (II.17.)

21/2009. (IX.25.)

32/2009. (XII.18.)
3/2010. (II.15.)

47/2010. (XII.17.)

10/2011. (II.28.)

54/2011. (XII.19.)

14/2012. (IV.27.)

Budaörs Város hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotásáról és annak kihirdetéséről

19/2005. (II.23.)

 

Temetőkről és a temetkezésről

 

Temetőkről és a temetkezésről
(hatályos 2022.10.01-től)

Temetőkről és a temetkezésről
(hatályos 2023.09.18-tól)

Temetőkről és a temetkezésről
(hatályos 2023.10.01-től)

42/2004.(VI.24.)

3/2006.(I.31.)

31/2007. (IX.24.)

36/2008. (VII.03)

54/2008. (XII. 22)

15/2009. (VI.23.)

18/2012. (V.25.)

33/2012. (IX.28.)

39/2012. (XI.12.)

56/2013. (XII.21.)

5/2017. (II.24.)

30/2017. (IX.21.)

17/2020. (VI.26.)

25/2022. (IX.16.)

19/2023. (IX.15.)

23/2023. (IX.15.)

Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának működési feltételeiről és eljárási szabályairól

10/2013. (III.11.)

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

58/2013. (XII.21.)

43/2014. (XII.18.)

11/2015. (III.30.)

26/2015. (IX.29.)

41/2017. (XI.17.)

33/2018. (XII.14.)

(1. melléklet)

6/2020 (III.30.)

6/2020 1. melléklet (III.30.)

6/2021 (II.19.)

A várakozási terület használatának szabályairól

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2015.05.01-2015.05.31

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2015. június 1-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2015. július 1-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2016. május 15-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2017. május 30-tól

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2018. július 1-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2019. január 31-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2021. május 20-tól

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2022. január 10-től

46/2014. (XII.18.)

15/2015. (IV.24.)

23/2015. (VI.19.)

16/2015. (IV.22.)

18/2017. (IV.28.)

17/2018. (VI.21.)

34/2018. (XII.14.)

16/2021. (V.17.)

30/2021. (XII.10.)

Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

7/2017. (II.24.)

45/2017. (XII.18.)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

(hatályos 2022.11.11-ig)

43/2017. (XII.18.)

9/2018. (IV.27.)

1/2020. (I.29.)

Közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

22/2006. (III.29.)

19/2008. (III.27.)

26/2008. (IV.29.)

32/2008. (V.23.)
20/2009. (IX.25.)

5/2010. (II.15.)

38/2010. (XI.12.)

25/2011. (VI.24.)

30/2011. (VII.29.)

42/2011. (IX.27.)

51/2012. (XII.17.)

14/2013. (IV.15.)

23/2013. (V.21.)

15/2014. (IV.17.)

31/2014. (IX.24.)

45/2014. (XII.18.)

9/2015. (III.30.)

29/2017. (IX.21.)

33/2017. (IX.21.)

A piac nyitva tartásáról és látogatásának rendjéről

16/2020.(VI.26.)

 

Budaörs város azon közterületeinek és nyilvános helyeinek a kijelöléséről, ahol a maszkhasználat kötelező

(Nem hatályos)

24/2020.(XI.11.)

30/2020.(XII.10.)

1/2021.(I.11.)

4/2021.(II.01.)

9/2021.(III.01.)

11/2021.(III.07.)

A budaörsi kutyafuttatók részleges bezárásáról

(Nem hatályos)

25/2020.(XI.11.)

29/2020.(XII.10.)

2/2021.(I.11.)

5/2021.(II.01.)

10/2021.(III.01.)

19/2021.(V.31.)

Budaörs város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(nem hatályos)

28/2021.(XII.10.)

 

Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

34/2021.(XII.10.)

 

 
2024-03-28 10:18

Vissza