gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Véleményezhető rendelet-tervezetek
Véleményezhető rendelet-tervezetek

 

Rendelet-tervezet tárgya

(a tervezet szövege kattintással megnyitható)

Rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja

Véleményezés határideje

Küldjön véleményt

az e-mail címre kattintva,

vagy

olvassa el a beérkezett véleményekről készült tipizált összefoglalót!

Önkormányzati rendelet a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról    

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet A BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet  MÓDOSÍTÁSÁRÓL    

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet A Budaörs Város Településképének Védelméről szóló  28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet  MÓDOSÍTÁSÁRÓL    

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról    

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról    

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról     

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018 (II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról

   

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítás

   

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

   

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásáról szóló 41/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

   

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásáról szóló 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

   

tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

 

 

Tájékoztató a rendelet-tervezetek előkészítésében való társadalmi részvételről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ának felhatalmazása alapján – 2011. augusztus 24-i ülésén megalkotta a szervezeti és működési szabályzat módosítására irányuló azon rendeletét, mellyel 2011. augusztus 27. napjától megnyílik a lehetőség a rendelet-tervezetek előkészítésében való közvetlenebb társadalmi részvételre.

A társadalmi egyeztetés keretében valamennyi rendelet-tervezet véleményezhető, kivéve:

  • a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
  • a helyi adókról szóló,
  • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló,
  • a köztisztviselők juttatásairól szóló, valamint
  • a kiemelkedő közérdekre hivatkozással sürgősséggel beterjesztett rendelet-tervezeteket.

A kivételi körbe nem eső rendelet-tervezetek esetében általános egyeztetés lefolytatása minden esetben kötelező, melynek keretében elektronikus levél formájában küldheti meg véleményét. (Különös egyeztetést csak a Képviselő-testület döntése alapján, a jogalanyok széles körének életviszonyait érintő szabályozás esetén kell tartani, lakossági fórum formájában.)


Az általános egyeztetés keretében

  • bárki
  • elektronikus levél formájában, a tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu e-mail címre,
  • a véleményezhető rendelet-tervezet mellett feltüntetett határidő (nap) 24:00 órájáig

megküldheti véleményét.

Kérjük, véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező esetben véleményét annak figyelembevétele nélkül töröljük.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben él véleményezési jogával – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem alapján – adatainak (nevének, elektronikus levélcímének) kezeléséhez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy véleménye egyedi válaszadási kötelezettséget a jegyző vagy a rendelet-tervezet előterjesztője oldaláról nem keletkeztet.

A véleményezési határidő lejártát követően a jegyző a beérkezett véleményekről tipizált összefoglalót készít, melyet a véleményezők listájával együtt a honlapon közzétesz és a rendelet-tervezet előterjesztője részére külön is továbbít.

Az előterjesztő, valamint a tervezetet tárgyaló bizottságok vagy Képviselő-testület kérésére a beérkezett vélemények hozzáférhetővé tehetők.

A rendelet-tervezet előterjesztője a tipizált összefoglaló vagy a rendelkezésére bocsátott vélemények ismeretében dönt eredeti tervezetéhez kapcsolódó módosító javaslat esetleges beterjesztéséről.

ARCHÍV VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK