gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Képviselő-testületi ülés: Elfogadták a város 2011-es költségvetését
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

A dologi kiadások húsz százalékos visszafogásával, 14,22 milliárd forintos főösszeggel fogadta el a képviselő-testület február elsején Budaörs város 2011. évi költségvetését.


Kálóczi Imre, a Fidesz-frakció vezetője kérte, hogy vegyék le napirendről az alpolgármesterek megválasztására vonatkozó előterjesztést. (A kérdés a választások óta minden testületi ülés napirendjén szerepelt a polgármester előterjesztése alapján.) Ígérete szerint ez volt az utolsó alkalom, hogy levetették az előterjesztést, a következő ülésre már előállnak jelöltjeikkel.

Dr. Bocsi István jegyző emlékeztette a képviselőket, hogy immár a Pest Megyei Kormányhivatal is jelezte, a képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követ el, ugyanis az érvényes jogszabályok szerint legalább egy alpolgármestert meg kellett volna választania.

Napirend előtti felszólalásában dr. Czuczor Gergely (Fidesz) egy veszélyessé vált villanyoszlopra hívta fel a figyelmet, illetve kérte, hogy a rendőrség jobban figyeljen oda azokra a személyekre, akik önkényesen költöztek be Frankhegyi házakba.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) a Templom téri körforgalom rossz beláthatóságára figyelmeztetett, intézkedést várva az illetékesektől.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szerint balesetveszélyes a Baross utcában nemrégiben elkészült kerékpárút.

Laczik Zoltán (MSZP) sürgette az alpolgármesterek választását, mondván, egy ilyen méretű város biztonságos működtetése megköveteli, hogy megfelelő számú vezető álljon az élén.

Első napirendi pontként a 2011. évi költségvetést vitatták meg a képviselők.

Wittinghoff Tamás polgármester bevezetőjében úgy jellemezte a 2011. évi büdzsét, hogy erre nem szívesen emlékeznek majd vissza. Idén ugyanis, Budaörsön szokatlan mértékű takarékosságra kényszerül az önkormányzat, mert több milliárd forinttal csökken előreláthatólag az erre az évre várható bevétel. Ennek okaként több tényezőt jelölt meg. Elköltözött a városból a legnagyobb iparűzési adót produkáló cég. További 400 millió forinttal lesz kevesebb a helyi adóbevétel amiatt, hogy a kormány a telekommunikációval foglalkozó cégek iparűzési adóját a jövőben megosztja az ország összes települése között. Mivel idén kevesebb bevétellel tervezhet a város, a korábbiaknál rosszabbul érinti az úgynevezett adóerő képesség alapján történő elvonás, amit a két évvel ezelőtti, még magasabb adóbevételek alapján számolnak ki. A kormányzat 50 millióval kevesebbet biztosít a színház működtetésére, és megszüntették az önerős beruházások utáni visszatérítés lehetőségét is. A gazdasági válság hatása szintén idén érezhető először igazán, számos cégnek jelentősen megcsappant a bevétele, ami természetesen kihat az adóbefizetéseikre is.

Mindezek miatt összességében a dologi kiadások húsz százalékos csökkentésére kényszerült a város. Mivel nem lehetett ezt az elvonást fűnyíró-elv alapján végrehajtani, ezért van ahol kevesebb, van ahol kicsivel több a csökkentés.

A város normális működését nem veszélyeztetik ezek a lépések, nem lesz létszámcsökkentés, és arra is van remény, hogy év közben javulnak a város pénzügyi pozíciói – fogalmazott a polgármester. Sok százmillió forintnyi állami támogatást előlegezett meg az önkormányzat a panelfelújítások kapcsán, valamikor ennek is meg kell érkeznie. Rendkívül szerényen tervezték a helyi adóbevételeket, esetleg ez is alakulhat jobban. Emellett igyekeznek olyan új szervezeti megoldásokat is találni az intézmények működtetésére, amelyek a jelenleginél jobban biztosítják az állami támogatáshoz való hozzáférést. Ez azonban nem érintheti sem az önkormányzat tulajdonosi jogosítványait, és a dolgozók sem veszíthetik el közalkalmazotti státuszukat.

Sánta Áron (Fidesz) megköszönte az intézmények megértését és a polgármesteri hivatal munkáját. Úgy vélte, a város lakói csak annyit fognak a megszorításokból érzékelni, hogy idén kevesebb lesz a beruházás. Budaörs működtetése nincsen veszélyben. Ő is reményét fejezte ki, hogy év közben a tervezettnél több bevétel folyik majd be.

Laczik Zoltán (MSZP) szélesebb összefüggésbe helyezte a budaörsi költségvetést. Szerinte a kormányzati intézkedések is sokat rontanak az önkormányzatok pénzügyi pozícióin. Kevesebb jut közmunkára, és az adórendszer is a szegényeket sújtja.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szerint Budaörs bizonyos mértékben, és képletesen szólva „túlfejlődött”. A város nem függetlenítheti magát az ország helyzetétől. Meg kell érteni a kormányt, hogy a szabályozók megalkotása során nem lehet figyelemmel néhány kiemelkedően jó helyzetben lévő város érdekeire. Veszélyesnek tartja, hogy Budaörs gazdasági szempontból gyakorlatilag egy lábon áll, teljes mértékben függ a befolyó iparűzési adó mértékétől. A több lábon állás példájaként említette a termálvíz hasznosítását. Mindenképpen növelni kell a bevételeket, ugyanis idén világossá vált, hogy a viszonylagos jólét rendkívül ingatag. Szerencsésnek tartotta, hogy Budaörsön legalább van miből takarékoskodni.

Török István (Fidesz) reagálva Laczik Zoltán felszólalására, úgy vélte, hogy a mostani kormány a 2002 és 2010 között működő kormányok nehéz öröksége miatt kényszerül szigorúbb lépésekre. Ő is szorgalmazta a több lábon állást.

Sánta Áron (Fidesz) arról beszélt, hogy a hivatalnak is nagyon kell takarékoskodnia, ha a város intézményeitől is áldozatokat kértek. Ezért helyeznek nagyon sok pénzt céltartalékba, hogy erős testületi és bizottsági kontroll mellett történjenek a kifizetések.

Ritter Imre kisebbségi szószólói minőségében kapcsolódott be a vitába. Nehezményezte, hogy a kisebbségek csak az utolsó pillanatban kapták meg a rájuk vonatkozó költségvetési számokat. Javasolta, hogy augusztus 31-ig vizsgálják felül a költségvetést, és az akkori állapot szerint korrigálják az intézmények, közöttük a német kisebbség támogatását. Összességében túlzottnak találta a kisebbségeket érintő elvonások mértékét.

A költségvetéshez benyújtott módosításokról egyenként szavaztak. A Fidesz-frakció javaslatára több mint egymillió forinttal növelték a mammográfiai szűrővizsgálatok támogatását.

Nyolcvanmillió forint plusz forrást csoportosítottak át a Hegyalja utcai támfal és csapadékvíz elvezetés megvalósítására.

Ebben az évben nem biztosítják a lakossági távhőfogyasztás támogatásához szükséges forrást.

A civil szervezetek költségvetését a polgármester 30 százalékkal javasolta csökkenteni. A módosító indítványok nyomán a csökkentés néhány esetben jóval jelentősebb.

Öt millióról kétmillióra csökkentették például a Pro Musica Kórusalapítvány támogatását.

Közel két és félmillió forinttal kap kevesebbet ebben az évben a Gyepük Népe Alapítvány és ugyanennyit veszít a Széll Kulturális Egyesület is. (Az előző évben mindkét szervezet 3 millió 450 ezer forintot kapott.)

Három millió forintot kap adventi rendezvények támogatására, egyet pedig működési kiadásokra a Szent Tarzíciusz Egyesület.

Egyáltalán nem kapnak támogatást a környezetvédelmi táborok és erdei iskolák.

Céltartalékba helyeztek sok olyan költségvetési keretet, amelyek a hivatal különböző egységeinek működését fedezik.

Elfogadta a testület a polgármester javaslatát, amely alapján 3.9 millió forinttal járulnak hozzá a Pitypang és a Százszorszép bölcsődék dolgozóinak kereset kiegészítéséhez.

A költségvetést végül 14,22 milliárd forintos főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

Ezt követően módosították a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló rendeletet, amire a jogszabályi változások miatt volt szükség.

Ugyancsak módosították a 2010. évi költségvetési rendeletet, mert a kisebbségi önkormányzati választásokon nem alakult roma önkormányzat. A tavalyi támogatásukat ezért háromnegyedévre kellett módosítani.

Március elsejétől 5 százalékkal emelkedik a bölcsődék térítési díja. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a növekvő élelmiszerárak mellett csak az élelmezési norma emelésével biztosítható a napi négyszeri étkezés keretében a gyermekek számára előírt tápérték.

A testület rendeletet alkotott az avar-és kerti hulladékok égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozásáról. Ennek lényege, hogy városban ezentúl is tilos az égetés, az üdülőövezetben azonban, ahol nem biztosított a hulladék elszállítása, szabályozott körülmények között lehetséges ez. Itt a kerti hulladék égetését kizárólag március és április, valamint október és november hónapokban, keddi és szombati napokon, 9 és 18 óra között lehet elvégezni.

A hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi események (házasságkötés) szabályait és a díjait szabályozta egy rendeletben a testület. Eszerint a korábbi 12500 forint helyett 16 ezer forintot kell fizetni, ha a házasságkötés hivatali időn túl, vagy a hivatali helyiségen kívül történik.

Véglegesítette a testület a bizottsági struktúrát. Újabb külsős tagokat és két új bizottsági elnököt is választottak. Megtörtént a külsős tagok eskütétele is

A testület elfogadta a CBA előtti útszakaszra tervezett úgynevezett padkapiac megvalósításhoz szükséges utcabútorok beszerzésével kapcsolatos eddigi fejleményeket.

Úgy döntöttek, hogy újabb vállalkozókkal tárgyalnak. Elvetették Bíró Gyula javaslatát, miszerint vonják vissza a jelenlegi elképzelést, és vizsgálják meg, hol lehetne a városban egy piacot kialakítani.

Császárné Kollár Tímea is azt sürgette, hogy találjanak helyet a településhez méltó, valódi piac létesítéséhez.

Döntés született a Kamaraerdőre tervezett záportározó helyéről. Eszerint a tározó a meglévő szennyvízátemelő nyugati oldalán jönne létre. Távol a lakóingatlanoktól, és az ott lévő a facsoport és a sportpálya is megmaradna.

Véleményezte a testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének átalakításáról szóló előterjesztést. A vita során felvetődött, meg kellene vizsgálni, hogyan tudják markánsabban képviselni ebben a szervezetben a budaörsi érdekeket.

Két indítványt tárgyalt a testület a Városi Ifjúsági Klub ügyében.

Az egyiket a polgármester jegyezte. Az előterjesztés több budaörsi civil szervezettől érkezett kérelem alapján javasolta, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a Városi Ifjúsági Klubot eddig is használó, évtizedek óta jól működő, és a képviselő-testület által is támogatott civil szervezetek működtessék.

Török István viszont azt javasolta, hogy a Jókai Mór Művelődési Központ helyett a Budaörsi Játékszín kezelésébe kerüljön a Városi Ifjúsági Klub, a 2011. február 23-ra tervezett ülésén pedig ennek megfelelően az addigra pontosan előkészített alapító okirat módosításról szavazzanak.

Miért kellene egy civil szervezetek által is működtethető intézményt éppen a színház alá rendelni? – kérdezte a polgármester. A BUM, a Budaörsi Művészek Egyesülete például miért nem tartozik a színház alá?

Török István azzal indokolta javaslatát, hogy a színház mindenképpen nyitni akar a fiatalok felé, már ma is vannak ezzel kapcsolatos feladatai, és a lépéssel javulna a színház a finanszírozása is. László Dávid már el is készített egy koncepciót és vállalná a koordinációs szerepet is a klub és a színház között.

Filkey Péter (Fidesz) arról számolt be, hogy összehívta a Városi Ifjúsági Klubot eddig használó szervezeteket, közösen találjanak megoldást a helyiség gondjaikra addig, amíg a klub nem használható teljes értékűen.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szerint bármikor birtokba vehetnék a klubot, hiszen testületi döntés van arról, hogy az a Jókai Művelődési Házhoz tartozik.

Török István úgy tudta, hogy a közüzemi díjhátralék miatt leszerelték az órákat, hideg van az épületben.

Wittinghoff Tamás közölte, hogy a Városi Ifjúsági Klub Egyesület rendezte a számlatartozását.

Végül Kálóczi Imre azt javasolta, hogy vegyék le napirendről a témát, és a következő testületi ülésen hozzanak döntést. Ezt a testület többsége elfogadta.

A Fidesz-frakció vezetője, Kálóczi Imren előterjesztésében a testület elvi támogatását kérte ahhoz, hogy hozzanak létre egy önkormányzati tulajdonú kft-t (Városmarketing Kft.).

A kft tervezett tevékenységi köre: elektronikus, és nyomtatott média kiadása, televízió, rádió üzemeltetése lenne. Emellett foglalkozna rendezvények és hirdetések szervezésével, valamint a város marketingjével is.

Wittinghoff Tamás elöljáróban leszögezte, hogy rendkívül veszélyesnek, feleslegesnek és károsnak tartja a kezdeményezést. Egészen rossz iránynak nevezte, hogy egy közhatalmi szerv által szeretnének médiamonopóliumot létrehozni. Majd idézte az Alkotmánybíróság 1/2007-es határozatát, amely szerint: "A tájékoztatási monopóliumok létrejöttének megakadályozása alkotmányos cél. A tájékoztatási monopóliumok a műsorszolgáltatási technológia rohamos fejlődését követően elsősorban a "véleménymonopóliumok" kialakulásának veszélyét jelentik, ezért legitim célként fogadja el az Alkotmánybíróság a véleménypluralizmus fenntartását.”

A múltból és a jelenből is mindenkinek vannak arra vonatkozó tapasztalatai, hogy mit eredményez, ha egyetlen politikai erő kívánja felügyelni az írott és elektronikus sajtót – emlékeztetett a polgármester. Budaörsön van önállóan és függetlenül működő televízió, rádió, nyomtatott sajtó, internetes portálok, semmi szükség nincsen arra, hogy ezeket monopolizálják.

Ettől a kezdeményezéstől függetlenül valóban meg kell oldani a városi televízió alapítványa körül kialakult törvénytelen helyzetet. Ehhez azonban nincsen szükség Városmarketing Kft-re.

Kálóczi Imre szerint a budaörs.hu oldalra most is a hatalom engedélyével kerülnek fel az információk. Úgy vélte, a megnyert uniós pályázatok esetében kötelező kommunikációs tevékenység átvállalásával is forrásokhoz juthatna a létrehozandó kft. Jelenleg a lakosság pletykákból tájékozódik – fogalmazott. Budaörs megérdemelne legalább egy összetűzött szórólapot. A cég ügyvezetőjét pályáztatnák, és semmiképpen nem politikust szeretnének az élére.

Wittinghoff Tamás felhívta képviselőtársa figyelmét, hogy a városházi hírek felelős kiadója mindig is a jegyző vagy a polgármester lesz. Nem új Kft-t kell létrehozni, hanem a meglévő orgánumokat kell támogatni, információval ellátni, és biztosítani a függetlenségüket. A sajtó feladata ugyanis az, hogy kritikusan figyelje az önkormányzat munkáját. Ha ezt a tevékenységét közvetlenül azok felügyelik, akiktől egzisztenciálisan függenek, akkor az újságírók nem fogják megírni az igazat. Különösnek találta a felvetést abból a szempontból is, hogy éppen most a média függetlenségével kapcsolatos vitáktól hangos az ország.

Sánta Áron amellett érvelt, hogy Budaörsnek szüksége van egy városmarketinggel foglalkozó cégre. Szerinte biztosítható a függetlenség, a Kft felügyeletét politikailag ki lehet egyensúlyozni.

Kálóczi Imre csatlakozott képviselőtársához, mondván, ahhoz, hogy új befektetőket vonzanak a városba, erős marketing tevékenységre lenne szükség.

Laczik Zoltán (MSZP) szintén támogatta a városmarketing erősítését. Csakhogy ehhez nincsen szükség a helyi média bekebelezésére - mondta. Mert ebben az esetben a sajtó a domináns önkormányzati politikai erő szócsövévé válik.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) elismerte, hogy sok helyütt rossz tapasztalatok vannak az önkormányzati média működésével kapcsolatban. Emellett azonban tény – mondta, hogy az olyan közepes méretű pártok, mint a Jobbik, nem tudnak megjelenni súlyuknak megfelelően a nyilvánosságban. Ezért, ha jól ellenőrzött egy ilyen kft, és biztosítani tudja a politikai erők normális megjelenését, akkor látná értelmét a létrehozásának.

Filkey Péter szerint például a helyi tévé ma sem tudna működni, ha nem kapna önkormányzati támogatást.

Ez igaz, vetette ellen Wittinghoff Tamás, csakhogy a támogatás nem jár tartalmi felügyelettel. Az önkormányzat feladata az, hogy támogassa a közszolgálati tartalmat, de magának nem kell tartalomszolgáltatóvá válnia.

A vita résztvevői abban egyetértettek, hogy a televízió törvénytelenül működő kuratóriumának helyzetét mindenképpen rendezni kell.

Végül a nyolc igen szavazattal úgy döntöttek, hogy felkérik a polgármestert a kft megalakításának előkészítésére.

Sánta Áron javaslatára felfüggesztette a testület a Templom tér funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó pályázattal (Akcióterületi terv) kapcsolatos korábbi határozatának végrehajtását. Előterjesztését a képviselő azzal indokolta, hogy az érintett lakosság egy része még nem kapott megnyugtató választ félelmeivel kapcsolatban.

Wittinghoff Tamás aggodalmát fejezte ki, hogy az időhúzás miatt a város elveszítheti azt a több mint félmilliárd forintos támogatást, amelyet a belváros megújítására kaphatnának. Szerinte ilyen nagyságrendű beruházás esetében nem létezik olyan megoldás, ami minden egyes ember számára kielégítő. Emlékeztetett rá, hogy ezen a környéken sokan élnek kilátástalan körülmények között, ez a pályázat esélyt adna nekik is, hogy emberhez méltóbb környezetbe és lakásokba kerüljenek.

Elfogadták a képviselő-testület 2011. évi munkatervét, amely azt tartalmazza, hogy milyen napokon lesznek az ülések, illetve mikor tartják az évi két közmeghallgatást.

Jóváhagyták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény 2011-es évre vonatkozó térítési díjakra tett javaslatát.

Ugyancsak elfogadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolóját a 2010. évben Budaörsön hajléktalan ellátás területén végzett tevékenységükről.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítására. Az ehhez szükséges önrészt a képviselő-testület biztosította.

Kolontár és Somlóvásárhely községek azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy később számolhassanak el azzal a támogatással, amelyet Budaörstől kaptak a vörösiszap katasztrófát követően. A módosított határidő 2011. július 31.

Hiánypótlás miatt csak most tudott eredményt hirdetni a testület néhány pályázat esetében. A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására, megújuló energiaforrásokkal előállított energiatermelő kapacitások létesítésére benyújtott pályázatok közül újabb 5 család kérelmét bírálták el pozitívan, akik 300 és 600 ezer forint közötti összegeket kaptak az önkormányzattól.

Visszautalták a Közoktatási és Művelődési Bizottság hatáskörébe a Budaörsi Sport Club Karate Szakosztályának a Sportcsarnok kedvezményes használatára vonatkozó kérelmét. A testület egységes elvek alapján szeretné az ilyen jellegű, országos vagy nemzetközi programok megvalósítását támogatni.

Mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott időig, vagyis 14:30 percig nem sikerült valamennyi napirendi pontot megtárgyalni, az ülést február 3-án folytatta a testület.

Ezen a napon hagyták jóvá, hogy egy cég szervezésében Budaörsi Sörfesztivált (Wunderschfest) tartsanak a városban, a Muskátli utca melletti 6-7 hektáros önkormányzati területen.

Meghosszabbították a Városházán működő étterem és büfé bérleti szerződését.

Ez követően közel egy tucatnyi előterjesztést zárt ülésen tárgyaltak a képviselők.2014-06-14 16:25

Vissza