gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Helyi termelői piac üzemeltetése
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Helyi termelői piac üzemeltetése


Az ügy leírása:

Helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Nem tartozik ide a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység. A jegyző e bejelentés alapján a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak. A helyi termelői piac fenntartója a nyilvántartásba vételről szóló igazolásán feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról.

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet az 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet 4/B. § (2) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • a tulajdoni lap kivételével a terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat,
 • továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az érintett ingatlan tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

A bejelentés benyújtásának a módja:

Elektronikus úton

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • elektronikusan

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani

Ügyintézési határidő:

20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalVissza