gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Ebnyilvántartás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

0

 

Az ügy leírása:

Mind központi, mind helyi szinten cél egy naprakész ebnyilvántartó rendszer létrehozása és üzemeltetése. Már működik az országos elektronikus eb-adatbázis is, mely segítséget nyújt az ebrendészeti feladatok ellátásában (ellenőrzések, azonosítások elvégzése, hiányosságok felkutatása, stb.). A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - a 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Budaörs közigazgatási területén az ebösszeírás 2013. október 31. napjával befejeződött.

Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:

 • új eb beszerzését,
 • a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett változást).

Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000 – 100.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
 • 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,
 • 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról,
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 59/2004. (X. 20.) számú rendelete

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területén tartott ebek

A bejelentő lap tartalmi eleme:

 • Új eb tartása, valamint
 • az adatváltozás bejelenthető az erre rendszeresített Adatlap teljes kitöltésével.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes

A bejelentő lap benyújtásának módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton, valamint
 • hiteles elektronikus formában (Az e-mail nem megfelelő.).

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Elektronikus ügyintézés:

A bejelentésre nyitva álló határidő:

Új eb szerzését, illetve az adatváltozást követő 8 nap.

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.htmlKapcsolódó dokumentumok:

Vissza