gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A képviselő-testületi ülésen történt
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Budaörs Város Önkormányzata felosztotta a nemzetiségi önkormányzatok támogatási keretét,  pénzt kaptak a működésükhöz a budaörsi lapok, illetve pályázatot írtak ki helyi kiadványok megjelentetésére a képviselő-testület március 26-án tartott ülésén.


Napirend előtti felszólalásában Sánta Áron (Fidesz-KDNP) sürgette, hogy a tavaszi gallyazás során keletkezett hulladékot mielőbb szállítsák el a közterületekről.

Filkey Péter (Fidesz-KDNP) örömmel vette tudomásul, hogy megkezdődött az LM Magyarország cég egykori területéről az ott felgyülemlett hulladék elszállítása. Ugyanakkor jelezte, hogy hasonló sittlerakások tapasztalhatók a környező magánterületeken is.
Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője arról számolt be, hogy közműberuházások miatt jelenleg a föld deponálása zajlik a környéken, de oda fognak figyelni arra, hogy a munka végeztével a felesleges föld elszállítása megtörténjen.
Filkey Péter szerint rendkívül balesetveszélyes a Szabadság út és a Csiki Pihenőkert kereszteződése. Az ügyosztályvezető válaszában arról tájékoztatott, hogy az önkormányzat megkapta az engedélyt a lámpás kereszteződés kivitelezésére, a terület azonban a Magyar Közút Zrt-hez tartozik, amelynek nincs erre forrása, így egy finanszírozási szerződés előkészítése zajlik jelenleg, mintegy 40 millió forintos keretösszeggel. Hiába szerette volna a város, nem tudják saját tulajdonba venni a 100-as út budaörsi szakaszait, mivel az önkormányzat erre vonatkozó kérését a Magyar Közút Zrt. elutasította.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönettel nyugtázta, hogy a legutóbbi alkalommal bejelentett közvilágítási hiányosságokat a BTG pótolta, de másnapra már újra kialudtak az égők, ezért kérte, hogy azt rendszeresen ellenőrizzék és ha szükséges, javítsák meg.

Leipán Tibor (független) azt kezdeményezte, hogy a Dózsa György és a Mező utca sarkán található parkos zöldterületen helyezzenek el padokat és egyéb utcabútorokat, így akár egy új közösségi tér is kialakulhat ott. Szintén a Mező utcához kapcsolódik a környéken lakók kérése, hogy egy hirdető táblát tegyen ki ide az önkormányzat. Kérte továbbá, hogy a Vámhivatal előtti buszmegállóban pótolják a hiányzó utasvárót.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) a város parkolási problémáinak sürgős megoldását kérte.

Laczik Zoltán (MSZP) azt szerette volna megtudni, hogy napra pontosan mikor fog elindulni az Aradi utca és a Fodros utca felújítása. Lőrincz Mihály válaszában elmondta, a kezdéshez szükség van még egy engedélyre, jelenleg arra várnak. Közölte: a lakosságot legalább két héttel a munka megkezdése előtt tájékoztatni fogják.

Stifft Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kezdeményezte, hogy a Lévai utca 31. előtt található kis tájékoztató táblát egy szabványos méretű táblára cseréljék le. Ismételten kérte, hogy a Baross utca 51. számnál a csatornafedelet javítsák meg. Lőrincz Mihály közölte, bár ezt már többször megtették, most újra felkéri a TÖRSVÍZ Kft-t, hogy azonnal intézkedjenek.

Török István alpolgármester elmondta, hogy 247 kamaraerdei lakos aláírásával egy gyalogátkelőhely kialakítását szeretnék elérni a város és a XI. kerület határán, ezért az ügyben rövidesen találkozik Újbuda polgármesterével is.

dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) a Farkasréti út 71. előtti kátyú eltüntetését sürgette, és kérte a lakosság türelmét a közeli óvodaépítés miatt, amely augusztusra fog befejeződni.

Első napirendi pontként a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján módosították a Merengő utca környékére vonatkozó településrendezési illetve építési szabályokat.

dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) felszólalásában kiemelte, hogy a módosítás elmozdulást hozhat a Frank hegyen élők problémáinak kezelésében. A hegy északi és középső része hosszabb távú fejlesztési terület lett, míg a Merengő utca környékén mozaikszerűen komolyabb beruházások is elkezdődhetnek. Bár a költségeket alapvetően az ott élőknek kell állniuk, a jogi akadályok elhárultak a megoldás elől. Az önkormányzat azt is vállalta, hogy mindenkori anyagi helyzetéhez mérten, maximum 50 százalékos arányban hozzájárul az útépítések költségeihez.

Ugyancsak a Pest Megyei Kormányhivatal kifogásolta öt pontban a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendeletet. Ezek közül az önkormányzat négyet elfogadott, és megváltoztatott, egyet viszont nem. Ebben arról volt szó, hogy a kormányhivatal álláspontja szerint az önkormányzat nem korlátozhatja e rendelet keretében a lakóövezet közelében működő lőtér használatát. Ilyen esetben, amikor elutasítja az önkormányzat a törvényességi észrevételt, a kormányhivatal bírósághoz fordulhat, amely eldönti a vitás ügyet.

Módosították a képviselők az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, beépítve a kötelező és az önként vállalt feladatokat.

Technikai változtatást hajtottak végre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésével kapcsolatban. A cafeteria juttatásokat kellett szabályozni erre az évre is.

Hozzájárulásukat adták a képviselők a költségvetési rendelet módosításához. Több módosítás között az egyikre azért volt szükség, hogy az önkormányzat eredményesen pályázhasson a tervezett, kétmilliárd forintos hitel felvételére, amelyet az államnak kell jóváhagynia.

A testület a Budaörsi Rendőr-kapitányság munkájának támogatására újabb két gépkocsit biztosít, amelyet haszonkölcsön szerződés keretében adnak át.

A képviselők határozatot hoztak arról, hogy lezárult a Budaörs 1. sz. Általános Iskola tömbjére vonatkozó Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását célzó társadalmi vita (véleményezési szakasz).

A testület hozzájárulását adta, hogy az AUCHAN és környéke területére egyszerűsített eljárással folytassák le a Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményeztetését. A területen egy üzemanyagtöltő állomás kialakításának feltételeit kívánják biztosítani.

Ugyancsak elfogadták azokat a változtatásokat, amelyek Budaörs város Településszerkezeti Terve (TSZT) módosítása és egyes területeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzata (BHÉSZ) felülvizsgálata kapcsán a véleményeztetési eljárás során beérkeztek, és amelyeket szakmailag is megalapozottnak találtak.

(A részletek itt olvashatók:

http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=181816#MIDDLE)

Hozzájárult a testület, hogy megkezdődjön az Idősek Otthona bővítésének tervezése a Zombori utca 72. szám alatti ingatlan felhasználásával.

Támogatták annak a kézilabda-csarnoknak a továbbtervezését, amely az 1. számú Általános Iskola udvarán épülhet fel, s amelynek elkészültek a vázlattervei. A sportlétesítmény terepszint-süllyesztéssel valósul majd meg, így nem fogja takarni a kilátást a környékbeli épületek elől.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szerint a tervek egyelőre ipari csarnokra emlékeztetnek.

Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője megnyugtatta, hogy ez csak a vázlatrajzokon tűnhetett ilyennek, a kész a csarnok barátságos színeivel jól fog illeszkedni a környezetéhez.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy igyekezzenek alternatív energiaforrásokat is használni az üzemeltetéshez.

Jóváhagyták a képviselők a 4-es metró beindulásával kapcsolatos, a budaörsi buszközlekedést érintő változtatásokat. Mint Wittinghoff Tamás polgármester elmondta, a Budapesti Közlekedési Központtal nagyon kemény tárgyalásokat folytattak, mire kialakult az a végeredmény. Eszerint a meglévő járatok nagyjából a megszokott módon fognak közlekedni, de egy-egy új busz köti majd össze Budaörsöt a Camponával, illetve a Széll Kálmán térrel. Az új menetrend tapasztalatait néhány hónap múlva elemzik, és ha kell, újabb módosításokat kezdeményeznek. A napokban szórólapokat juttat el az önkormányzat a budaörsi háztartásokba, amelyen tájékoztatják az itt élőket a változásokról.

(A szórólap a www.budaors.hu nyitó oldaláról is letölthető.)

A képviselők megvizsgálják annak a lehetőséget is, hogy a 288-as számú helyi buszjárat útvonalát újabb négy megállóval – Maros köz, Csap utca, Máriavölgy utca, Kisfaludy köz – bővítsék.

A testület úgy döntött, hogy a Farkasréti út 2/c. szám alatti ingatlanra vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata és a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény között létrejött használatba adási szerződést 2014. december 31-éig meghosszabbítja.

A budaörsi köztemető területén belül virágárusításra alkalmas helyet jelölnek ki a testület döntése alapján.

Módosította képviselő-testület a Budaörsi Városfejlesztő Kft. megbízási keretszerződését. Eszerint az önkormányzat 2014. április elsejétől december 31-éig 4 millió 844 ezer forint/hó támogatást biztosít a részükre. Feltételül szabták, hogy kifizetések csak azt követően történhetnek, ha a kft havi beszámolót nyújtott be a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsághoz, illetve a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz, és ezeket jóvá is hagyták.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat által pénzzel támogatott Érd Hivatásos Tűzoltóságának éves szakmai beszámolóját.

Módosították dr. Kővári Marietta fogorvos rendelési idejét.

(A részletek itt olvashatók:

http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=181734#MIDDLE)

Módosították az Alpha Családi napközivel kötött támogatási szerződést, amelynek következtében az eddigi négy helyett öt fő veheti igénybe támogatott módon a családi napközi szolgáltatásait.

A többség nem támogatta azt a javaslatot, hogy hozzanak létre magyar nemzeti értékeket és hungarikumokat tartalmazó települési szintű értéktárat.

Együttműködési megállapodást kötöttek az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola részvételével működő Budaörsi Szolgáltató és Művészeti Iskolaszövetkezettel.

Elfogadták a közművelődési intézmények, és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2013. évi szakmai beszámolóit, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolásait.

Ugyancsak jóváhagyták a helyi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2013. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolásait és beszámolóit.

Két készülő helyi kiadvány szerzői határidő-módosítást kértek a testülettől, amelyet a képviselők jóváhagytak.

Egyúttal úgy döntöttek, hogy kétmillió forintos kerettel pályázatot írnak ki újabb helyi kiadványok megjelentetésének támogatására.

Jóváhagyták a Jókai Mór Művelődési Központ státuszainak számát az idei évre.

A helyi nyomtatott sajtó támogatására 14 millió forintot különítettek el a költségvetésben. Három orgánumtól érkezett be támogatási kérelem. A keret elosztására többféle verzió merült fel. Az egyik arra tett javaslatot, hogy a Budaörsi Napló 6 millió forintot, a Budaörsi Infó 4 milliót, és az Új Lap szintén 4 milliót kapjon. Egy másik változat szerint a Napló és az Új Lap 6-6 millió, míg az Infó csak két milliót. A harmadik elképzelés megnövelte volna a keretet úgy, hogy mindhárom lapnak 6-6 millió jusson.

Végül a Budaörsi Naplónak megszavazták a 6 milliót. A Budaörsi Infónak 4-et, azzal, hogy májusban lehetséges, hogy visszatérnek e támogatás kiegészítésére, 6 millió forintra. Mielőtt azonban az Új Lapról szavazhattak volna, Filkey Péter (Fidesz-KDNP), az ügyben illetékes bizottság elnöke lekérte napirendről a javaslatot.

A testület megszavazta a szükséges önrészt a Jókai Mór Művelődési Központ (2.246.000 Ft), a Budaörsi Művészek Egyesülete (245.000 Ft) és a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület (500.000 Ft) részére, így azok elindulhatnak a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton.

Útbiztosítással és rendőrségi terület-biztosítással támogatja az önkormányzat a „Futás a jövőért” budaörsi félmaraton sportrendezvényt.

Megszavazták az Írisz Alapítvány kérését is, amelyben ausztriai nyelvi táboroztatáshoz kértek 310 ezer forintot.

Teljesítették a Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány kérését is, akik 350 ezer forintot szerettek volna egy Csehországban megrendezett mentős versenyen való részvételhez.

Felosztották azt a 23 millió forintos keretet is, amelyre a nemzetiségi önkormányzatok pályázhattak.

(A részletek itt olvashatók:

http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=181794#MIDDLE)

Az 1. számú Általános Iskolába üzemeltetési technikust neveztek ki, illetve döntöttek egy takarító alkalmazásáról is.

Valamivel több mint 15 millió forintot szavaztak meg a Kőhegyi Kápolna felújítására. A polgármester jelezte: ezzel a lépéssel nem tartják be azt a korábbi elhatározásukat, hogy a céltartalékhoz mindaddig nem nyúlnak hozzá, amíg nem derül ki, sikerül-e felvenni a tervezett kétmilliárd forintos hitelt, amit beruházásokra szánnak. Ezt követően már nehéz lesz elutasítani azokat a kéréseket, amelyek szintén fontos és sürgős beruházásokra vonatkoznak.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) úgy érvelt, hogy ha kapnak hitelt, ha nem, ezt a feladatot úgyis meg kell oldani. Sánta Áron (Fidesz-KDNP) azt ajánlotta, hogy a pénzt az egyházi keretből később visszapótolják.

Esküt tett a testület előtt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő, a Fidesz-KDNP által javasolt új tagja, Kapitány Gábor, aki a posztjáról lemondott Ormosi Viktor helyére került.2014-06-12 17:22

Vissza